Welkom op de nieuwe website van eDocmanager!

VIND Informatiemanagement assisteert u bij het beheren, distribueren en archiveren van uw documenten en ondersteunt u bij dienstverlenende en interne processen van begin tot eind.

U bevindt zich op de website van het onderdeel dat voorheen bekend stond als eDocmanager. U vindt hier achtergrondinformatie, informerende artikelen en diverse praktische handvatten m.b.t. informatiebeheer en archivering.

Mocht u vragen hebben over deze website of over een van de andere onderdelen van VIND Informatiemanagement (e-learning, Model-DSP of eDocmanager) ga dan naar www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Openbaarheid en toch censuur

John Gerse

Nog niet zo lang geleden in het nieuws: censuur door YouTube op filmmateriaal van het Regionaal Archief Alkmaar. Beelden uit de Tweede Wereldoorlog werden door YouTube als ‘haatzaaiend’ aangemerkt. Het filmmateriaal werd geblokkeerd en was daardoor enige tijd niet meer te zien. Dit soort inbreuken op de openbaarheid zijn voor archiefinstellingen die gebruikmaken van kanalen als YouTube problematisch.

Lees verder

Opleidingsplan zaakgericht werken

De afgelopen jaren is er, ook hier, het nodige geschreven over zaakgericht werken. Ik ben benieuwd of dat de komende jaren zo blijft. John Gerse noemde het nog niet zo lang geleden een traditionele manier van werken die op de schop gaat. In de praktijk loopt het nog niet zo’n vaart. Veel organisaties zijn bezig met de invoering van zaakgericht werken of herijking van zaakgericht werken. Dit laatste uiteraard als vervolg op een eerder project. Het brengt met zich mee dat er veel ervaringen en lessons learned beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld op de websites van VNG Realisatie en GEMMA Online.

Lees verder

Informatiebeheer by design

Vaktijdschriften inspireren me. Helaas spaar ik ze te veel op en heb dan een dag nodig om alles bij te lezen. Er vallen echter wel dingen op als je je leesachterstand in een korte tijdspanne wegwerkt. Deze keer was dat de opkomst van het woord 'by design'.

Lees verder

Medewerker weg, informatie weg

Medewerkers komen en gaan. Steeds minder medewerkers werken tientallen jaren bij een en dezelfde werkgever. Velen hoppen van baan naar baan of beginnen voor zichzelf. Het zijn vaak medewerkers die in meer of mindere mate zakelijke informatie creëren, verzamelen, opslaan, verspreiden, bewaren en/of verwijderen. Zij beschikken soms over een enorme hoeveelheid data en kennis. Wat gebeurt daarmee na hun vertrek?

Lees verder

Artikelen

Archiveren in de keten

Veel overheden in ons land voeren hun taken gezamenlijk uit op basis van gemeenschappelijke regelingen, via verbonden partijen en steeds vaker ook via private partijen. Recent onderzoek leert hoe de Archiefwet in deze samenwerkingsverbanden wordt nageleefd en wat er beter kan.

Lees verder

Archiefdiensten starten met eigen e-depots

In oktober 2018 schreef ik over decentrale overheden die via Regionaal Historische Centra op de e-depotdiensten van het Rijk wilden aansluiten. De minister van OCW stond dit niet toe en blokkeerde zo onder meer het voornemen van Zuid-Hollandse gemeenten om die aansluiting via het Noord-Hollands Archief (NHA) te realiseren. Het gevolg is dat nu alternatieven met private partijen worden verkend.

Lees verder

Digitaal bewaren archief gemeenteraad

Moeten besluitenlijsten van de gemeenteraad ook analoog bewaard worden? Moeten alle verslagen van de gemeenteraad bewaard worden? Regelmatig zijn er vragen over de archieven van gemeenteraden. Vragen die al speelden bij de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002, maar nog steeds worden gesteld.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer