Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

Blogs

Digitalisering in het coalitieakkoord: de plannen voor de komende jaren

In december 2021 verscheen 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst', het coalitieakkoord 2021-2025 van het inmiddels beëdigde kabinet-Rutte IV. Het coalitieakkoord bevat de plannen voor de aanstaande kabinetsperiode. Wat wordt er gezegd over digitalisering? Digitalisering wordt gezien als een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen waardoor ons leven er heel anders zal gaan uitzien in de komende jaren. Zoals met meer onderwerpen uit het coalitieakkoord is ook het thema 'digitalisering' een wonderlijk mengsel van grote woorden en gedetailleerde uitspraken.

Lees verder

Verder denken over de Wet open overheid

Nu de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 van kracht wordt (Stb. 2021, 499 en 500), is het zaak om goed kennis te hebben van de wet en de gevolgen ervan. Een manier om dat op peil te brengen is via het volgen van cursussen en trainingen. Die zijn er inmiddels te kust en te keur. Voor de meest uitgebreide en gedegen juridische kennis van de Woo kun je bijvoorbeeld terecht bij mr. Cornelis van der Sluis van Ten Holter Noordam Advocaten. Bij hem volgde ik een ééndaags webinar. Alhoewel het webinar veel uitgebreider en informatiever was dan ik hieronder kan weergeven, wil ik toch een aantal inzichten delen die ik eraan overhield.

Lees verder

E-mailarchivering

Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw is e-mail als berichtenverkeer populair geworden. Inmiddels is e-mail niet meer weg te denken en is het managen van de inbox een hele uitdaging. In 2014 schreef Kim Spinder het boek We quit mail. Op haar website staat veel inspiratie om op een e-maildieet te gaan om zo drastisch minder te e-mailen. Behalve dat het helpt om minder te e-mailen, kan ook steeds meer archivering van e-mail (semi)automatisch gebeuren, al moet een deel vooralsnog handmatig op archiefwaardigheid beoordeeld worden.

Lees verder

Verder met de Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is op 28 september inhoudelijk behandeld in de Eerste Kamer. Op 5 oktober is de wet aangenomen. In art. 10.3 van de Woo staat dat de wet zes maanden na publicatie in het Staatsblad van kracht wordt. Naar verwachting gaat de Woo daarom per 1 mei of per 1 juni 2022 in. Hoe ziet de wet er nu uit en waar kunnen overheidsorganen rekening mee gaan houden?

Lees verder

Common Ground

Dinsdag 9 september ben ik voor het eerst sinds maart 2020 weer naar een fysiek congres geweest. Het jaarlijkse congres zaakgericht werken georganiseerd door Heliview was voor het eerst weer live in Nieuwegein. Fantastisch om weer live contact te hebben en geïnspireerd te worden door ontwikkelingen op gebied van zaakgericht werken. Het was nog wel met een kleine groep. Ik kijk uit naar de eerstvolgende ‘normale’ editie. Eén onderwerp sprong er voor mij – onverwacht – uit: Common Ground.

Lees verder

Artikelen

De Wet open overheid en archivering

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is vooral bekend door de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van documenten. Tevens heeft de Woo een groot aantal bepalingen omtrent het op verzoek openbaarmaken van documenten. De Woo vervangt de immers Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het voormalige Wob-verzoek is per 1 mei een Woo-verzoek geworden. De Woo kent echter nog een derde element en dat is het verbeteren van de (digitale) informatiehuishouding. Dit komt tot uiting in twee artikelen van de Woo: art. 2.4, lid 1 en art. 6.1. Zie hiervoor ook deze blog.

Lees verder

Toezicht en de nieuwe Archiefwet

De complexiteit van het toezicht op de informatiehuishouding neemt de laatste jaren steeds verder toe door de vrijwel complete digitalisering van processen, de wet- en regelgeving die hiervoor kaders probeert te stellen en de diverse vormen van samenwerking en kennisdeling tussen overheden, bedrijven en burgers. En er komt een nieuwe Archiefwet. In deze bijdrage schets ik vanuit mijn eigen praktijk als toezichthouder een aantal standen van zaken die tot de conclusie leiden dat samenwerking tussen alle toezichthouders op het archief- en informatiebeheer onontkoombaar is.

Lees verder

Videotulen, handhaven en archiveren, hoe dan?

Inleiding
Al geruime tijd wordt er gebruikgemaakt van videotulen  binnen de overheid. Vooral na de uitbraak van het covid-19-virus zijn opnames gemaakt van de talrijke digitale bijeenkomsten. Nu het land weer vrijwel volledig open is, rijst de vraag of het blijven vastleggen van vergaderingen met behulp van audiovisuele middelen gewenst is.

Lees verder

Kamerbrief digitale transitie

In het coalitieakkoord 2021-2025 werd aangekondigd dat er ook deze kabinetsperiode weer vol wordt ingezet op digitalisering. Begin maart 2022 verscheen de Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering. Het coalitieakkoord stelde vast dat door digitalisering ons leven er anders uit gaat zien. Het kabinet meent dat digitalisering waarden kan toevoegen en wil die kansen benutten. Ook wordt veel aandacht besteed aan de keerzijden, zoals cybercrime en gegevensbescherming.

Lees verder

Het zwarte gat

Onlangs werd de eerste foto van een zwart gat gepubliceerd. Wetenschappers zijn vijf jaar bezig geweest om dit kunststukje voor elkaar te krijgen en nu is het dus gelukt een foto te maken van Sagittarius A, zoals dit zwarte gat heet, dat midden in het Melkwegstelsel staat. Ogenschijnlijk heeft dit niets te maken met het duurzaam en toegankelijk opslaan van e-mails. Maar ook hier zijn belangwekkende stappen gezet.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer