Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Vijf trends in informatiemanagement in 2020

Aan het eind van het oude jaar blikken we terug, aan het begin van het nieuwe jaar blikken we vooruit. Wat zullen de trends en ontwikkelingen zijn in 2020 op het gebied van informatiemanagement? Ik tip het volgende.
•    Microsoft wordt een steeds grotere speler in document- en recordmanagement;
•    afnemende relevantie van organisatiebrede enterprise-contentmanagementsystemen (ECM);
•    de opkomst van microservices;
•    het prioriteren van privacy en informatieveiligheid;
•    de klantreis.

Lees verder

Professionalisering informatievoorziening woningcorporaties

Op VIND Informatie vind je artikelen en blogs over actuele onderwerpen binnen het vakgebied informatiemanagement. Met de verbreding van VIND Informatie naar meerdere sectoren deze keer aandacht voor de woningcorporaties. Deze sector timmert al jaren aan de weg om de informatiehuishouding en daarmee ook het databeheer (gegevens en documenten) verder op orde te krijgen.

Lees verder

Archiefwet 2021: samenvatting en commentaar

In september 2019 gaven we op deze site een overzicht van de belangrijkste voorgenomen wijzigingen van de Archiefwet. Inmiddels is de voorlopige tekst van de Archiefwet 2021 bekend en loopt er een internetconsultatie waar iedereen tot 23 januari 2020 op kan reageren via www.internetconsultatie.nl/archiefwet. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen daarvan voor burgers en overheden? Bij deze een samenvatting en commentaar van de auteur.

Lees verder

Warmlopen

2020 staat voor de deur. Het zal voor informatiebeheerders een tussenjaar zijn. Een jaar vol verwachting en met veel vragen. Een opmaat naar 2021, want dan moeten we naar het zich laat aanzien klaar zijn voor onder meer de Wet open overheid, de Archiefwet 2021, de invoering van de gemoderniseerde Wet elektronisch bestuurlijk verkeer en de Omgevingswet. Allemaal wetten die van invloed zullen zijn op de informatiehuishouding en het informatiebeheer van overheden. Dit in combinatie met de toenemende digitalisering, robotisering en inzet van kunstmatige intelligentie. Help!

Lees verder

Artikelen

Archiveren in de keten

Veel overheden in ons land voeren hun taken gezamenlijk uit op basis van gemeenschappelijke regelingen, via verbonden partijen en steeds vaker ook via private partijen. Recent onderzoek leert hoe de Archiefwet in deze samenwerkingsverbanden wordt nageleefd en wat er beter kan.

Lees verder

Archiefdiensten starten met eigen e-depots

In oktober 2018 schreef ik over decentrale overheden die via Regionaal Historische Centra op de e-depotdiensten van het Rijk wilden aansluiten. De minister van OCW stond dit niet toe en blokkeerde zo onder meer het voornemen van Zuid-Hollandse gemeenten om die aansluiting via het Noord-Hollands Archief (NHA) te realiseren. Het gevolg is dat nu alternatieven met private partijen worden verkend.

Lees verder

Digitaal bewaren archief gemeenteraad

Moeten besluitenlijsten van de gemeenteraad ook analoog bewaard worden? Moeten alle verslagen van de gemeenteraad bewaard worden? Regelmatig zijn er vragen over de archieven van gemeenteraden. Vragen die al speelden bij de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002, maar nog steeds worden gesteld.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer