Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Inspirerende publicaties informatiebeheer

Op het moment van schrijven ben ik negen weken thuis en probeer ik werk en gezin te combineren. Het voelt als jongleren en zo af en toe laat ik nog een bal vallen. Ik denk dat veel mensen dit gevoel wel herkennen. Des te groter is mijn waardering voor alles wat gewoon doorgaat en dit motiveert mij ook om mijn werk zo goed mogelijk te blijven doen. De afgelopen weken zag ik de ene inspirerende publicatie na de andere voorbijkomen. Ons vakgebied is volop in beweging!

Lees verder

De Wob, de Woo en het Verdrag van Tromsø

De Wet open overheid (Woo) moet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Naast de Wob en de Woo is er nog het Verdrag van Tromsø. Dit verdrag gaat zowel naar de letter als naar de geest verder met openbaarmaking dan nu de Nederlandse praktijk is met de Wob en ook volgens het Woo-voorstel. In 2011 stelde de Minister van BZK dat geen voorstellen tot wijziging van de Wob mogen worden gedaan die indruisen tegen de bepalingen van het Verdrag van Tromsø. Betekent dit een no-go voor de Woo?

Lees verder

Archiefhotspot COVID-19

We leven in een ongekende tijd. Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid en die van mijn dierbaren en leef mee met eenieder voor wie dit niet het geval is. Naast gezondheid treft COVID-19 ook andere maatschappelijke segmenten zoals de economie. De situatie is zo uniek dat we dit later ongetwijfeld aan volgende generaties zullen vertellen. ‘In het jaar 2020 …’

Lees verder

Gerommel met het Donorregister

Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van de taken van het CIBG betreft het beheer van het Donorregister. Onlangs bleek dat een digitale back-up van donorformulieren over de periode 1998-2010 is verdwenen.

Lees verder

Artikelen

Handreiking Duurzame Toegankelijkheid onder de Omgevingswet

De afgelopen jaren worden de gemoederen in overheidsland flink beziggehouden door de komst van de Omgevingswet. De overheidsprocessen die onder deze wet vallen, worden volledig gedigitaliseerd en compleet anders ingericht met onder meer een centrale rol voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit roept de nodige vragen op waarop nog niet alle antwoorden gegeven zijn. Een stand van zaken.

Lees verder

Archiefwet 2021. Stand van zaken

Op 29 november 2019 publiceerde het Ministerie van OCW het voorstel van de Archiefwet 2021. Tot 23 januari 2020 kon eenieder reageren via een internetconsultatie. Deze bijdrage bevat een samenvatting van de belangrijkste reacties op het wetsvoorstel.

Lees verder

Teamwork in tijden van corona

Werk je normaliter op kantoor, dan werkte je de afgelopen weken veelal thuis. Door het coronavirus zijn we genoodzaakt in onze eigen werkkamer of misschien wel aan de eettafel de werkzaamheden te verrichten die we tot nog niet zo lang geleden op kantoor uitvoerden. Voor velen een lastige tijd. Ook al kun je gebruikmaken van verschillende ICT-middelen en lukt het om online te vergaderen, het liefst komt een groot deel van kantoorwerkend Nederland regelmatig fysiek bij elkaar. Even bij de collega’s langs, informatie uitwisselen bij de koffieautomaat, overleggen aan tafel in een vergaderzaal of een afsluitende weekborrel. Vele teams zijn de afgelopen maanden in dat opzicht uit elkaar gevallen. Althans, als je onder een team verstaat een samenwerkende groep personen in hetzelfde gebouw. Maar een echt team is meer dan dat.

Lees verder

Open overheid

Wet- en regelgeving die van invloed is op de informatiehuishouding binnen de overheid volgt elkaar in hoog tempo op. Denk aan de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet elektronische bekendmaking, de Archiefwet 2021, de Selectielijst gemeenten 2020 en het wetsvoorstel Wet open overheid (hierna Woo). Op deze laatste ga ik hier in.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer