Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Gerommel met het Donorregister

Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een van de taken van het CIBG betreft het beheer van het Donorregister. Onlangs bleek dat een digitale back-up van donorformulieren over de periode 1998-2010 is verdwenen.

Lees verder

Vernietigen versus ontspullen

Als informatieprofessionals weten we als geen ander dat de combinatie van opruimen en structuur de sleutel tot succes is. Het lijkt erop dat opruimen of ontspullen anno 2020 een kunst is die noodzakelijk is om te kunnen overleven.
De boeken van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo zijn in 27 talen vertaald en haar opruimmethode is zelfs via Netflix te bekijken. Haar oproep: bewaar alleen datgene waar je blij van wordt. Of met andere woorden: ‘does it spark joy?’

Lees verder

Artikelen

Open overheid

Wet- en regelgeving die van invloed is op de informatiehuishouding binnen de overheid volgt elkaar in hoog tempo op. Denk aan de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet elektronische bekendmaking, de Archiefwet 2021, de Selectielijst gemeenten 2020 en het wetsvoorstel Wet open overheid (hierna Woo). Op deze laatste ga ik hier in.

Lees verder

Het publiceren van overheidsberichten wordt anders

De Tweede Kamer nam op 10 december 2019 de Wet elektronische publicaties aan. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met deze wet dan zal deze op 1 januari 2021 in werking treden. Op dit moment bepaalt de Algemene wet bestuursrecht nog dat het mogelijk is om besluiten van bestuursorganen bekend te maken in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. De nieuwe wet verplicht tot elektronisch bekendmaken. Wat betekent deze wet en wat zijn de gevolgen voor organisaties?

Lees verder

Archiveren in de keten

Veel overheden in ons land voeren hun taken gezamenlijk uit op basis van gemeenschappelijke regelingen, via verbonden partijen en steeds vaker ook via private partijen. Recent onderzoek leert hoe de Archiefwet in deze samenwerkingsverbanden wordt nageleefd en wat er beter kan.

Lees verder

Archiefdiensten starten met eigen e-depots

In oktober 2018 schreef ik over decentrale overheden die via Regionaal Historische Centra op de e-depotdiensten van het Rijk wilden aansluiten. De minister van OCW stond dit niet toe en blokkeerde zo onder meer het voornemen van Zuid-Hollandse gemeenten om die aansluiting via het Noord-Hollands Archief (NHA) te realiseren. Het gevolg is dat nu alternatieven met private partijen worden verkend.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer