Welkom op de nieuwe website van eDocmanager!

VIND Informatiemanagement assisteert u bij het beheren, distribueren en archiveren van uw documenten en ondersteunt u bij dienstverlenende en interne processen van begin tot eind.

U bevindt zich op de website van het onderdeel dat voorheen bekend stond als eDocmanager. U vindt hier achtergrondinformatie, informerende artikelen en diverse praktische handvatten m.b.t. informatiebeheer en archivering.

Mocht u vragen hebben over deze website of over een van de andere onderdelen van VIND Informatiemanagement (e-learning, Model-DSP of eDocmanager) ga dan naar www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Terugblikken

We gaan richting het einde van het jaar en dat is altijd een leuke periode om eens terug te kijken. Meestal op het afgelopen jaar, maar ik ga nu graag wat verder terug in de tijd. Ik neem je mee naar de tijd voordat ik als informatiebeheerder bij VHIC en de overheid actief was.

Lees verder

WhatsApp opnieuw onder de aandacht

In april van dit jaar bracht mijn vakgenoot Ascon Spieksma WhatApp onder de aandacht met zijn blog over werkgerelateerde appjes en sms-berichten van bestuurders en ambtenaren. Deze appjes en berichten vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). WhatsApp is echter niet bedoeld voor zakelijk gebruik. Kunnen gemeenten WhatsApp nog gebruiken voor contact met burgers en is er een alternatief?

Lees verder

Een nieuw postcontract: valt er wat te kiezen?

De communicatie van overheidsorganisaties met de buitenwereld verloopt voornamelijk langs digitale kanalen. De hoeveelheid post die van en naar mijn provincie wordt gestuurd daalde na 2013 in een paar jaar tijd met 50%. Toch moet het papieren kanaal openblijven en dat vereist een overeenkomst met een partij die post haalt, brengt en op de juiste plekken aflevert.

Lees verder

Verjaringstermijnen en selectielijsten

De bestaande selectielijsten van overheidsorganen zijn niet afgestemd op de absolute verjaringstermijnen uit het Burgerlijk Wetboek. Provincies hebben ervoor gekozen deze bepalingen over verjaring te betrekken bij het opstellen van de nieuwe selectielijsten voor provinciale organen en de commissaris van de Koning als rijksorgaan.

Lees verder

Stand van zaken wijziging Archiefwet

Hoe is de stand van zaken rond de wijziging van de Archiefwet, wat zijn de belangrijkste voorgenomen veranderingen en op welke termijn verschijnt een eerste versie van de nieuwe wettekst? In deze bijdrage een korte stand van zaken.

Lees verder

Artikelen

Archiveren in de keten

Veel overheden in ons land voeren hun taken gezamenlijk uit op basis van gemeenschappelijke regelingen, via verbonden partijen en steeds vaker ook via private partijen. Recent onderzoek leert hoe de Archiefwet in deze samenwerkingsverbanden wordt nageleefd en wat er beter kan.

Lees verder

Archiefdiensten starten met eigen e-depots

In oktober 2018 schreef ik over decentrale overheden die via Regionaal Historische Centra op de e-depotdiensten van het Rijk wilden aansluiten. De minister van OCW stond dit niet toe en blokkeerde zo onder meer het voornemen van Zuid-Hollandse gemeenten om die aansluiting via het Noord-Hollands Archief (NHA) te realiseren. Het gevolg is dat nu alternatieven met private partijen worden verkend.

Lees verder

Digitaal bewaren archief gemeenteraad

Moeten besluitenlijsten van de gemeenteraad ook analoog bewaard worden? Moeten alle verslagen van de gemeenteraad bewaard worden? Regelmatig zijn er vragen over de archieven van gemeenteraden. Vragen die al speelden bij de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002, maar nog steeds worden gesteld.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer