Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Het model DSP van VIND Informatiemanagement

Het model Documentair Structuur Plan (DSP) bevat een overzicht van alle zaaktypen/processen die gemeenten uitvoeren. Het model vormt de kern van VIND Informatiemanagement. In deze bijdrage een sterk punt van het model, recente aanpassingen en aanpassingen die gaan komen.

Lees verder

Nieuwe selectielijsten voor gemeenten én provincies

Dit jaar zijn nieuwe selectielijsten voor zowel gemeenten als provincies van kracht geworden. Alle gemeenten en provincies, evenals alle andere overheidsorganen die de gemeentelijke of provinciale selectielijst hanteren, krijgen te maken met nieuwe bewaartermijnen voor documenten die vanaf 1 januari 2020 zijn opgemaakt of ontvangen. Ook is de selectielijst voor de archiefbescheiden van de commissaris van de Koning als rijksorgaan in werking getreden. De belangrijkste aspecten van een en ander leest u hier.

Lees verder

Informatiedomein vergt één team, één taak

De slogan één team, één taak kent zijn oorsprong bij de landmacht, maar wordt inmiddels veel gebruikt om goede samenwerking binnen een team te benadrukken. De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren hoe het is om als adviseur informatiebeheer onderdeel te zijn van een team informatiemanagement. Hoe meer de samenwerking in ons team voor mij vanzelfsprekend werd, hoe beter ik zag dat dit bij andere overheidsorganisaties niet altijd zo is. Toch vergt een goede informatievoorziening dat alle betrokkenen samenwerken als ware het één team.

Lees verder

Inspirerende publicaties informatiebeheer

Op het moment van schrijven ben ik negen weken thuis en probeer ik werk en gezin te combineren. Het voelt als jongleren en zo af en toe laat ik nog een bal vallen. Ik denk dat veel mensen dit gevoel wel herkennen. Des te groter is mijn waardering voor alles wat gewoon doorgaat en dit motiveert mij ook om mijn werk zo goed mogelijk te blijven doen. De afgelopen weken zag ik de ene inspirerende publicatie na de andere voorbijkomen. Ons vakgebied is volop in beweging!

Lees verder

Artikelen

Openbare informatie beperkt beschikbaar

Bij het Nationaal Archief en in elke provinciehoofdstad in Nederland worden archieven van het Rijk bewaard die daarnaartoe zijn overgebracht. Het beheer is per provincie ondergebracht bij Regionaal Historische Centra (RHC’s). Deze archiefbewaarplaatsen beheren onder meer archieven van ministeries, rijksdiensten, rechterlijke instellingen, rijksscholen, het gevangeniswezen en het Kadaster. Ook beheren deze RHC’s archieven van de provincie, sommige gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en zelfs van particulieren. Daarnaast beschikken bepaalde gemeenten ook zelf over een archiefbewaarplaats. Met de overbrenging van archief naar deze archiefbewaarplaatsen worden de documenten in principe openbaar. Behalve wanneer er bij de overbrenging beperkende bepalingen zijn gesteld. De lockdown vanwege de corona is een extra beperkende factor geworden.

Lees verder

Archiveren van chatberichten

Inleiding
In het artikel ‘De Wet open overheid en informatiebeheer’ van november 2020 behandelden we de reikwijdte van het begrip ‘document’ in de Wijzigingswet open overheid en de nieuwe Archiefwet. Ook kwam terloops aan de orde dat de Raad van State kort daarvoor in een uitspraak had bepaald dat het niet bewaren van sms- en WhatsApp-berichten niet in strijd is met de Archiefwet. Dit terwijl hetzelfde college in 2019 nog had bepaald dat chatberichten op grond van de Archiefwet gearchiveerd en dus voor een minimale tijd bewaard moesten worden. In dit artikel gaan we wat dieper in op de uitleg en de gevolgen van deze uitspraken.

Lees verder

Archiveren in de cloud: donkere wolken boven Noord-Holland

Wie nu nog op kantoor zit, leidt een eenzaam bestaan. De nieuwe norm is thuiswerken. Dankzij het coronavirus staan er geen files meer op de snelwegen en is het brengen en halen van kinderen naar en van school geen race meer tegen de klok. Kortom het land komt tot rust. Het werken thuis is vooral mogelijk door de voortschrijdende digitalisering van werkprocessen en de mogelijkheden die het opslaan van databestanden in de cloud biedt.
Werken in de cloud klinkt alsof gegevens van je computer zo de lucht in worden geschoten om daar ergens als een witte wolk boven de aarde te zweven, bereikbaar en beschikbaar voor iedereen. Zonder dat iemand er last van heeft. Maar is dat laatste wel zo?

Lees verder

Digitale agenda's in soorten en maten

De digitale transformatie zal de komende jaren een van de grote maatschappelijke opgaven blijven. Overheden, instellingen, bedrijven en particulieren moeten hier allemaal mee aan de slag en kunnen er niet omheen. Om de digitale transitie van de samenleving vorm en richting te geven, zijn er verschillende digitale agenda's opgesteld. In dit artikel wil ik stilstaan bij de Europese, de Nederlandse en de provinciale digitale agenda's. De digitale agenda van gemeenten bewaren we voor een andere keer.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer