Literatuurstudie Trends in digitalisering

In augustus verscheen van Pantarei Literatuurstudie Trends in digitalisering. De ambitie van de overheid om in 2017 waar dat kan de dienstverlening digitaal te laten verlopen is geconcretiseerd in het programma Digitaal 2017. In het kader daarvan ontwikkelt het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksaangelegenheden diverse initiatieven om dit in goede banen te leiden. Vandaar dat het ministerie aan Pantarei had gevraagd een onderzoek te doen naar de meest relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Waar gaat het heen met digitalisering, (mobiele) toepassingen en transacties. Dit is geconcretiseerd in 6 onderzoeksvragen:

  1. wat zijn de megatrends?
  2. wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in digitale communicatie?
  3. wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rond beveiliging?
  4. welke lessen zijn er op het gebied van digitale dienstverlening te leren van de private sector en andere landen?
  5. hoe zien gebruiksvriendelijkheid, efficiency en beleving door de burger eruit?
  6. welke invloed hebben de ontwikkelingen op de relatie burger – overheid?


De beschrijving van de megatrends en belangrijkste ontwikkelingen levert weinig nieuws op. Het zijn de gebruikelijke zaken, zoals dat digitalisering doorzet en Nederland een koploper is, er zijn steeds meer digitale diensten en de gebruiker moet steeds meer zelf doen, apparaten, diensten en bedrijven komen en gaan steeds sneller, digitalisering is visualisering, opkomst van cloudcomputing en mobiele toepassingen. Ook zijn het de gebruikelijke landen waar men de goede voorbeelden kan halen (Australië, Canada, Estland, Denemarken), alhoewel Mexico wel een verrassende outsider is.

Over privacy en veiligheid wordt opgemerkt dat er steeds meer gegevens van mensen online  komen en dat de cybercriminaliteit toeneemt. Ondanks dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze voorzichtig moeten omgaan met persoonsgegevens online, vertaalt dat besef zich niet in het gedrag. Mensen vinden verantwoordelijkheid voor digitale veiligheid iets wat zijzelf moeten organiseren, maar kijken ook naar de overheid die actiever tegen computercriminelen moet optreden.

Tot slot geven de samenstellers van het rapport op basis van de vastgestelde trends en goede voorbeelden acht 'handreikingen' voor het programma Digitaal 2017. Beginnen en aanbieden is belangrijker dan alles eerst tot achter de komma voor te bereiden, persoonlijk contact moet een kanaal blijven, er moet een gebruikerservaring worden geboden waar de burger op zit te wachten, er moet continu worden geïnnoveerd.

Het  rapport is niet verrassend. En dat is maar goed ook. Google op 'trends' en 'digitalisering' en de toekomstkijkers vliegen je om de oren met ontwikkelingen die je als professional op het gebied van informatievoorziening niet onbekend zijn. Van dit soort rapporten is het echter lekker dat alles weer eens op een rij wordt gezet.