Aanpassen en ontwikkelen

Op scribd.com verscheen onlangs een interview met Martijn Aslander en Erwin Witteveen over hun recent verschenen boek: Nooit af. Het gaat over permanent in de ontwikkelstand staan: permananent bèta. Waarom? Omdat er weinig zekerheden bestaan.
De wereld is in staan van verandering of, zoals het zo mooi heet, transitie en dat zorgt er voor dat we het met z’n allen even niet meer weten. Althans: we kunnen eigenlijk geen definitieve oplossing geven. Ook al willen we dat nog zo graag. Wen er maar aan dat dit niet meer kan.
Ik heb het idee dat Aslander en Witteveen gelijk hebben. In het interview geven ze verschillende voorbeelden en ze geven ook aan hoe het anders kan. Als wereldleiders en ceo’s van grote bedrijven bekennen dat ze het niet weten biedt dit ruimte aan het management om het ook niet te weten en met elkaar in gesprek te gaan over oplossingen. Je mag het niet weten. Je mag op zoek naar en in gesprek gaan met anderen om samen oplossingen te zoeken.
Aslander en Witteveen breken een lans voor het afzien van een allesomvattende, schijnbaar definitieve oplossing. Die oplossingen zijn er niet (meer). Mochten ze er ooit geweest zijn…
Ik denk dat ze gelijk hebben. In elk geval spreekt hun boodschap mij wel aan.
Wat kan er mis gaan? Het nodige.
Wat gaat er nu mis? Ook het nodige, dus daar is geen verschil.
De 'one size fits all'-gedachte kan de deur uit.

In ons vak is er het vraagstuk van digitale duurzaamheid. Archief2020 heeft de afgelopen jaren veel goed werk gedaan in het bij elkaar brengen van diverse partijen en het zoeken naar mogelijke oplossingen. Niet naar één oplossing. Hoewel soms in bepaalde richtingen wordt gestuurd, al dan niet gedwongen door collega’s van de oude stempel, die nog vast zitten in de oude denkpatronen.

Een verademing is ook het boekje Een gelukkig leven: Mensen en digitaal werken 2015-2016 van Digital (eindredactie Ronald Groenweg en Daniëlle den Biggelaar). Ik citeer: “We zijn wel verlost van de gedachte dat zaakgericht werken de oplossing voor alles is.”

Het werk wordt er niet eenvoudiger door: we moeten nadenken over verschillende oplossingen voor verschillende gevallen. Een heldere en eenduidige lijn, of kader, op gebied van informatiebeheer helpt hierbij wel. Dit kader staat los van de gebruikte technologie. Hou het simpel! En dat is niet eenvoudig.