Puberen!

In één klap zijn we, als DIV, verlost van onze stofjas en ons oubollige imago. Een onderwerp waar we jaren aan gewerkt hebben en veel artikelen, columns en discussies aan gewijd. Nu is het niet meer nodig. We hebben het gewoon bij het verkeerde eind gehad: we zijn nog maar net uit de kinderjaren en we zijn aan het puberen. Heerlijk!
We zijn volop in ontwikkeling en hebben nog moeite met onthouden, organiseren en controleren. Het informatiebeheer van de overheid is volop in ontwikkeling en heeft een enorme potentie.
Deze woorden worden gebruikt in ‘Het puberbrein van de overheid’, een rapport van de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur .

Het rapport buigt zich over informatiebeheer in ketensamenwerking. Daarnaast besteedt het rapport aandacht aan selectie en waardering van informatie. Als informatie in ketens wordt gebruikt, is het belangrijk om heldere afspraken te hebben, ook over waardering en selectie.
Het rapport is helder: het informatiebeheer bij afzonderlijke overheden is niet op orde, laat staan het informatiebeheer bij ketensamenwerking. Veel overheden zijn druk bezig het informatiebeheer bij zichzelf op orde te krijgen. Daarvoor is al weinig aandacht en dat komt dubbel en dwars terug als gekeken wordt naar het informatiebeheer binnen ketens.

Op eDocmanager besteden we ook aandacht en dit onderwerp en – gelukkig - komen we grotendeels tot dezelfde conclusies. Zie bijvoorbeeld deze blogs op eDocManager: Digitaal samenwerken, Het documentmanagementsysteem en samenwerkende organisaties en De regionale uitvoeringsdiensten en archivering.

Kort en goed gaat het om het maken van afspraken met elkaar. Over verantwoordelijkheden, (rand)voorwaarden en gedeeld gebruik en toegang. Informatie die enkelvoudig wordt vastgelegd en meervoudig kan worden gebruikt.

Het rapport is zeker een aanrader!