Investeren in digitaliseren

De moderne tijd vraagt veel van ons: we zijn omringd door technologie en media en kunnen het ons nog nauwelijks veroorloven er geen gebruik van te maken. “We zullen wel moeten.” Tsja, dat is zo. Media en technologie scheppen ook veel mogelijkheden: internetwinkelen, online bankieren, zelf je reis boeken, enzovoort. Het ene mag je, kun je en wil je. Het andere moet je (bijna).
In de ‘Resultaten van onderzoek naar acceptatie van technologie door zelfstandig wonende ouderen’ vind je overwegingen en keuzes terug van ouderen om al dan geen gebruik te maken van technologie. Een prima rapport om eens door te nemen. Leerzaam, voor jezelf en misschien voor een andere of bredere kijk op het wat en waarom van het stroef lopende digitaliseringstraject in de organisatie. Zou zo maar kunnen!
In het rapport staat bijvoorbeeld welke factoren een rol spelen bij het gebruik van technologie:

  • organisaties
  • gedachten
  • houding
  • nabije omgeving.

Organisaties stimuleren of dwingen het gebruik van technologie af. Enerzijds zijn er organisaties die het leven makkelijker maken met behulp van technologie (bijv. internetwinkelen en thuis bezorgen van boodschappen). En anderzijds zijn er organisaties die gebruik van (internet)technologie afdwingen: andere wegen worden serieus ontmoedigd, denk hierbij aan internetbankieren.
Dan is er de eigen gedachtenwereld: wat vind ik van technologie? Belangrijk is bijvoorbeeld of iemand denkt dat hij/zij voldoende vaardigheden heeft om er gebruik van te maken.
Houding heeft betrekking op noodzaak, interesse en bereidheid om te investeren. Dit vind ik een heel interessante. Als techniek je niet interesseert of niet echt noodzakelijk is, is er minder bereidheid om te investeren in bijvoorbeeld jezelf opleiden in gebruik hiervan.
De vierde factor is de nabije omgeving. In het rapport gaat het over mensen om de oudere heen die kunnen helpen. Als er mensen zijn die de noodzaak om zelf gebruik te maken van techniek uit handen nemen, dan hoef je dat niet te doen. Of er zijn mensen die je kunnen helpen je de techniek eigen te maken en kunnen en willen laten zien wat er handig aan is, zodat je het zelf ook kunt gebruiken?
De verschillende factoren houden verband met elkaar, ze beïnvloeden elkaar.

Is het veel anders in de wereld van de digitaliserende overheid? Ik denk dat dezelfde factoren een rol spelen. We kunnen, als vertegenwoordiger van een DMS of zaaksysteem, meer of minder dwingend zijn in het opleggen van het gebruik hiervan. Wat zijn onze eigen gedachten en wat is onze eigen houding over de in te zetten techniek? En welke gedachten en houding ontmoeten we in de organisatie? Op welke wijze zijn of willen we de nabije omgeving zijn?
Hoeveel wil je zelf investeren in het optimaal kunnen gebruiken van een stuk technologie waar je relatief weinig gebruik van maakt? Voor mij is dat anders dan voor jou. Ik ben van harte bereid te ondersteunen bij het gebruik van zinvolle techniek, waar je daadwerkelijk gebruik van maakt of gaat maken. Door de strot duwen van een stukje fantastische functionaliteit waarvan je een keer per jaar gebruik maakt doe ik liever niet. Laat in dat geval liever weten wanneer je er mee moet werken, dan doen we het samen!