Wat is er aan de hand in opleidingenland?

Ooit was er SOD-I en SOD-II en voor de echte doorzetters de VVA. In de jaren 90 kwamen daar de Documentaire Informatievoorziening Opleidingen Rijksoverheid of wel DIOR bij voor medewerkers bij de rijksoverheid. De HMDI maakt het compleet en zo was er, alles bij elkaar, voor ieder een duidelijke opleidingslijn met erkende en waardevolle certificaten en diploma’s. Opleidingen waren gekoppeld aan functies binnen het vak van documentaire informatievoorziening. Je wist waar je aan toe was. Als archiefmedewerker en als organisatie.

Maar tijden veranderen. In de praktijk, zo blijkt, is er minder behoefte aan lange opleidingstrajecten.
Korte workshops, informatiesessies, learning on the job trajecten, interactief en vooral gericht op het dagelijkse werk, daar is veel belangstelling voor. Een korte, intensieve en leerzame studiedag, waarna men morgen weer, verrijkt met kennis, aan de slag kan. Er is veel vraag naar en het aanbod is enorm.

Natuurlijk zijn er voor studenten binnen het vakgebied momenteel ook nog de erfgoedstudies met daarbinnen het Programma Archiefwetenschap. Het enige wetenschappelijke programma in Nederland dat opleidt tot archivaris. Daarnaast is er nog de Archiefschool, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en de Erasmus Academie in Rotterdam met verschillende opleidingen rond informatie- en documentmanagement. Misschien vergeet ik er nog een aantal te noemen, maar reden te meer voor dit betoog.

De laatste (papieren) ‘Special Opleidingen DIV’ van Od dateert, voor zover mij bekend, uit mei 2015. Met alle opleidingen die aangeboden worden, tijd dus voor een update. Misschien ook eens in een ander jasje? Ik denk bijvoorbeeld aan een overzichtelijke website met alle vakopleidingen die er zijn. Met een verwijzing (hyperlink) naar het opleidingsinstituut, het adviesbureau of ander bedrijf dat de opleiding verzorgt. Een site waarop je gewoon kunt zoeken, op een bepaald opleidingsniveau of op een bepaald onderwerp. Er zijn tegenwoordig van die prachtige vergelijkingssites. Met een simpele druk op de knop zou je verschillende vakopleidingen naast elkaar kunnen zetten, op instituut, op inhoud, locatie, prijs, etc. Wel en niet gecertificeerd. In deze tijd van digitaal werken, moet dat toch zeker ook voor onze vakopleidingen mogelijk zijn?

Wat is er aan de hand in opleidingenland? In ieder geval is het er nu een beetje stil. We horen er niet veel van. Als ervaren trainer/docent binnen het vakgebied ben ik dan ook graag bereid mee te denken naar een nieuw concept. Een digitaal opleidingsplatform waar we met zijn allen veel plezier aan kunnen beleven. Reacties zie ik dan ook graag tegemoet.