Weg met maatwerk

In de column “Over maatwerk-ellende en waarom de overheid het zichzelf aandoet...” verbaast Robert Mekking zich over de hang naar maatwerk bij de implementatie van software. Een jaar of twee geleden zou ik het volstrekt oneens zijn geweest met hem. Natuurlijk moet je streven naar maatwerk: software moet zich aanpassen naar jou, naar de gebruiker.
Maar dat is juist een probleem. Want wie is ‘de gebruiker’? Ben ik dat? Is dat een collega van de afdeling waar ik werk? Of is het een collega van een heel andere afdeling die ook met het betreffende pakket moet werken?
De ene gebruiker is de andere niet. Dat maakt maatwerk bijzonder ingewikkeld.

Standaard
De boodschap van Robert is: kies voor een kant-en-klaar standaardpakket. Dat is veel praktischer dan kiezen voor maatwerk en het aan elkaar knutselen van diverse pakketten via standaardkoppelingen. In die standaarden gelooft hij een stuk minder, denk ik. Hij heeft het in elk geval over “De valse beloften van standaardisatieorganisaties, dat gekoppel en geknutsel eenvoudig wordt zolang de standaard maar gevolgd wordt.”

Tijd
Maatwerk kost tijd. Ontwikkelingen gaan dermate snel dat hier weinig tijd voor is. Het inspelen op veranderingen en het uit elkaar knopen van diverse systemen is enorm vertragend. Een ieder die het afgelopen jaar is overgestapt van systeem X naar systeem Y kan daar mogelijk over meepraten. Neem een gemeente die overstapt van een DMS naar een zaaksysteem: alle relaties van het DMS met andere systemen en toepassingen moeten worden verbroken en opnieuw ingeregeld in het zaaksysteem. Uitgaande van een maatwerktraject.

Kijk om je heen
Binnen en buiten het werk maken we gebruik van allerlei standaardoplossingen. En we nemen daar genoegen mee. Denk aan de standaard officepakketten. Denk aan diverse apps op je smartphone. We gebruiken het! Het is niet altijd zaligmakend, maar dat is een maatwerkimplementatie vaak ook niet.

Mensenwerk
Wel fijn: goede ondersteuning. Geen enkele oplossing zal altijd aan alle wensen en eisen voldoen en alle aanwezige functionaliteit zal nooit door iedereen ten volle worden benut of begrepen. Wat is dan prettiger dan een goede helpdesk of gebruikersondersteuning? Niet alleen prettig, zelfs noodzakelijk. Althans, dat denk ik. Met de juiste aandacht is er goed te leven met systemen die te wensen over laten.