Kennis is macht

Op donderdag 9 november staat het jaarlijkse KNVI-congres op de agenda. Een groot congres met een veelheid aan onderwerpen. Plenaire sprekers zijn o.a. Rik Maes en Europarlementariër Marietje Schaake.

Ook onze vakdiscipline is op het congres vertegenwoordig met een eigen track, georganiseerd door Jacko de Groot, de redactie van Od en mij. De track draait om authenticiteit van informatie.
Arjan El Fassed, directeur van Open State Foundation laat zien wat actieve openbaarheid en het hergebruik van overheidsinformatie oplevert. Het recht op informatie is een grondrecht. Samen met de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy beschermt dit burgerrecht mensen tegen machtsmisbruik. Echter, openbaarheid en vooral het hergebruik van overheidsinformatie heeft daarnaast nog andere voordelen, met name voor overheden en overheidsorganisaties zelf. Om deze voordelen en kansen te benutten is het van belang dat drempels voor (digitaal) hergebruik worden weggenomen.
Petra Duijzer laat zien wat de mogelijkheden zijn van een businessgame om de authenticiteit van documenten onder de aandacht te kunnen brengen van anderen dan informatiespecialisten.
Data en informatie zijn een bedrijfsmiddel en dienen gelijkwaardig te worden gezien aan personeel, organisatie en financiën. Om de uitdagingen op de gebieden van uitwisseling, kwaliteit, beveiliging en transparantie over de verwerking van data en informatie het hoofd te kunnen bieden is het nodig om gegevensmanagement vorm te geven door het inrichten van centrale regie hierop met landelijke normen als uitgangspunt. Michel Simons vertelt hoe je dit kunt doen.
We sluiten onze track af met de jaarlijkse rondetafeldiscussie van Od, onder leiding van Jeroen Jonkers. Dit jaar is het thema in lijn met de track over ‘kwaliteit en authenticiteit’. De sprekers van de track nemen hieraan deel.
Natuurlijk kunnen ook andere tracks en sessies worden bezocht! Bijvoorbeeld over de rol van erfgoedinstellingen in de informatiemaatschappij, persoonlijk leiderschap en fake news.

Het volledige programma vind je hier.
Bekijk ook het promotiefilmpje om een indruk te krijgen van en over het congres.