The Digital Preservation Coalition

December 2017 vraagt The Digital Preservation Coalition (DPC) wereldwijde aandacht voor digitale informatie die verloren dreigt te gaan of al (nagenoeg) verloren is gegaan. Ter gelegenheid van de eerste Internationale Dag van de Digitale Duurzaamheid publiceert deze organisatie een lijst waarop onder andere aandacht wordt gevraagd voor datadiensten en prikborddiensten (BelNet, Prestel, Videotex NL, Minitel) en ook TeleText. Diensten die het gat dichten tussen het papieren tijdperk en de huidige internetwereld waarin we leven.

Misschien ligt het aan mij, maar ik had nog niet eerder gehoord van deze DPC en met mij mogelijk vele andere vakgenoten. Tijd dus om er eens even in te duiken.

Geregistreerd in Engeland en Wales en gevestigd in Glasgow werkt de DPC, op basis van een strategisch plan, aan het veilig stellen van de ‘digitale erfenis’. De DPC wordt beheerd door zes voltijdse personeelsleden en wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Uit de oprichtingsakte blijkt in eerste instantie de betrokkenheid van onder andere The British Library, The National Archives of Scotland en de universiteiten van London, Oxford, Cambridge en Birmingham. Sinds 2016 begeeft de DPC zich echter meer op internationaal terrein. Zo worden in de ledenlijst van de DPC onder meer genoemd de Europese Centrale Bank, de NAVO, het Hoofdkwartier van de Verenigde Naties en natuurlijk ook vele Engelse en Schotse instanties. Geen ‘kleine jongen’ dus die DPC.

Het strategisch plan voor 2018 tot 2022 kent een aantal doelstellingen, waaronder community-vorming, zorgen voor publiciteit, ondersteuning bij werving van werknemers voor leden, uitwisseling van kennis en technologie, het ontwikkelen van standaarden en werkwijzen die digitale bewaring mogelijk maken en het bieden van een vertrouwd platform voor samenwerking op dit gebied.

Ook ons eigen Nationaal Archief verwijst op haar website naar The Digital Preservation Coalition.
In het kader van preservering of wel ‘het op zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van digitale informatieobjecten, dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn’ (definitie NA), wordt verwezen naar het ‘Digital Preservation Handbook’ en diverse Technology Watch Reports over specifieke preserveringsonderwerpen.

De vraag is nu wel: wie voelt zich binnen Nederland verantwoordelijk voor het signaal dat is afgegeven? Wie pakt ‘The 'Bit List' of Digitally Endangered Species’ op? Benieuwd naar het antwoord op deze vraag en het verdere vervolg blijf ik zelf de media in ieder geval in de gaten houden. Kende je zelf ook The Digital Preservation Coalition niet en wil je er nog meer over weten, dan helpen onderstaande hyperlinks je in ieder geval verder de weg te vinden.

http://www.dpconline.org/
http://www.dpconline.org/news/the-world-s-most-at-risk-digital-materials-identified
http://www.dpconline.org/our-work/bit-list
https://www.nationaalarchief.nl/archiveren/preservering