DIV-kennis en -vaardigheden in transitie

De documentaire informatievoorziening is als vakgebied de afgelopen jaren sterk veranderd en het einde van de veranderingen is niet in zicht. Nieuwe keuzes en oplossingen zijn dan ook bij voorbaat tijdelijk. We zijn permanent bèta, nooit af. (1) Wat betekent dit voor de kennis en vaardigheden van de informatiebeheerder?

Ik vind dat lastig. Soms lijkt het alsof alle kennis en kunde waar we tot voor kort mee uit de voeten konden ballast is geworden. Overbodig voor vandaag en zeker voor morgen. Hetzelfde geldt voor de mensen met deze kennis en kunde. Het lijken obstakels voor het realiseren van nieuwe oplossingen. Angstig vraag ik me af: ben ik ook een van die obstakels? Zal ik me staande kunnen en willen houden in de wereld van het (toekomstig) informatiebeheer?

Voorlopig ga ik ervan uit dat informatie nu en in de toekomst nog steeds beheerd zal moeten worden en gebruikt. Informatie moet te vinden zijn en in de juiste context geplaatst worden. Met alle informatie en data die er zijn, is dat een flinke uitdaging. Een deel van de traditionele kennis en kunde is nog niet geautomatiseerd. Ook als dat wel lukt, verwacht ik dat er mensen nodig zijn die informatie juist kunnen duiden en de juiste verhalen kunnen samenstellen en vertellen.

Een actuele ontwikkeling is dat we meer contact hebben met de (veeleisende) gebruikers van informatie. Goede communicatieve eigenschappen zijn dan ook gewenst. Welke kennis, kunde en vaardigheden kan ik verder nog gebruiken of met welke moet ik aan de gang? Om de veranderende wereld het hoofd te bieden, is het kunnen samenwerken en netwerken wellicht handig. Daarnaast het projectmatig kunnen werken, het hebben van adviesvaardigheden en het beheersen van de kunst van het regisseren. Dat is nogal wat!

De één zal een voorkeur hebben voor dit en de ander voor dat. Hopelijk is de ruimte er om te kunnen kiezen. Zelf hoop ik in elk geval weg te kunnen blijven van rattigheid, konkelen, streken uithalen en samenzweren om me overeind te houden. Idealistisch? Best mogelijk, maar ik wil mezelf recht in de ogen kunnen blijven kijken. Ook in veranderende tijden.

(1) Nooit Af / Martijn Aslander, Arjan Witteveen, Business Contact | 8e druk, 2015, EAN: 9789047009139