De veranderende arbeidsmarkt voor DIV-medewerkers

Begin maart publiceerde NRC.nl een artikel over veranderingen in de werkgelegenheid van bepaalde beroepsgroepen door automatisering en digitalisering. Het onderzoek is uitgevoerd door DenkWerk, een onafhankelijke denktank over 'grote maatschappelijke vraagstukken'. Een conclusie, die ook DIV-medewerkers zich beter ter harte kunnen nemen, is dat als de Nederlandse werknemers hun digitale vaardigheden niet verbeteren over tien jaar de helft hun baan kwijt is.

Omscholing

DenkWerk bestaat een groep knappe koppen: hoogleraren, hoge ambtenaren, ervaren bestuurders, topmannen uit de consultancy en jonge, succesvolle ondernemers. Zij zagen vooral kansen. Veel werk dat nu door mensen wordt gedaan, kan worden geautomatiseerd. Dit verdient zelfs stimulering want er zijn over enkele jaren minder mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar door de krimpende beroepsbevolking. Degenen die dan nog wel moeten werken, zullen evenwel bereid moeten zijn om zich vaak en intensief te laten bijscholen of zelfs omscholen. Ze kunnen dan werkzaam blijven in hun 'huidige' functie die er wel heel anders gaat uitzien of ze kunnen in een ander beroep gaan werken. DenkWerk is van mening dat iedereen zich permanent moet laten bijscholen of eventueel zelfs omscholen.

Perspectief voor DIV

Bij dit soort onderzoeken kijk ik altijd naar de groep DIV-medewerkers waar ik dagelijks mee werk. DIV is typisch een beroepsgroep die zwaar onder druk staat als het gaat om digitale vaardigheden en werkgelegenheid. Zij passen naadloos in de groep waar DenkWerk zich op richt. Het werk is in hoge mate te automatiseren en de medewerkers zouden voor werk in andere sectoren moeten worden bij- of omgeschoold of hun huidige werk op een geheel andere manier moeten gaan uitvoeren. Toen ik er vijftien jaar geleden kwam werken, zaten er nog bijna 30 mensen, nu minder dan de helft. Veel medewerkers konden niet mee met de ontwikkelingen en vloeiden af.

Ook nu is de krimp van het traditionele DIV-werk nog niet voorbij. Ik zie echter weinig beweging bij de collega's. Doorstroming naar een andere functie vindt niet plaats. Trainingen en cursussen worden niet gevolgd. Zelfs deelname aan een workshop of een bedrijfsbezoek is niet aan de orde. Argumenten: 'dat kennen we al', 'dat weten we toch', 'je hoort toch niks nieuws'. Als de DIV-medewerkers nog lang meewillen, zal er stevig moeten worden geïnvesteerd. Een groot deel van deze beroepsgroep zal zich ook meer moeten openstellen voor veranderingen en daarin moeten gaan meebewegen. Het perspectief van veranderend werk dat DenkWerk schetst lijkt me overtuigend; het meebewegen daarin door om- en bijscholing zal dan ook veel meer moeten worden afgedwongen.