De Nederlandse digitaliseringsstrategie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een bijgewerkte digitaliseringsstrategie uitgebracht: Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0. Het departement voorziet dat Europa achterop raakt in sleuteltechnologieƫn en wil dat Nederland de Europese koploper in digitalisering wordt.

Meer beleidstukken

Het is niet het enige recente beleidsstuk over digitalisering. Daarnaast zijn er NL DIGIbeter 2019 en de Nederlandse Cyber Security Agenda. NL DIGIbeter 2019 is een geactualiseerde versie van de Agenda Digitale Overheid; de laatste kunnen we nu dus vergeten. Bij NL DIGIbeter heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het voortouw. Thema's zijn: innovatie, digitale inclusie, identiteit, regie op gegevens en data. De Cyber Security Agenda (2018) richt zich op het digitaal veilig houden van Nederland en omvat thema's als aanpak van digitale criminaliteit en het verdedigen van computers, servers, mobiele apparaten, systemen, netwerken en gegevens tegen schadelijke aanvallen (cybersecurity). Hier heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de leiding.

Brede insteek

De nieuwe digitaliseringsagenda van EZK heeft een brede insteek. Deze vertaalt zich naar inzetten op front-end technologie zoals artificiƫle intelligentie, zorgen dat iedereen kan meekomen en bevorderen dat burgers en bedrijven voldoende vertrouwen hebben in het gebruik van digitale middelen.

Kritiek

De belangrijkste kritiek op de nieuwe agenda vanuit de ICT-sector en het overige bedrijfsleven is dat de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0 geen echte strategie is en dat het urgentiegevoel aan deze kabinetsplannen ontbreekt. Er wordt teruggekeken op wat er het afgelopen jaar is gedaan en beschreven wat er in het komende jaar qua thema's en acties op stapel staat. Het is daarmee inderdaad meer een actieprogramma dan een strategie. Wat het urgentiegevoel betreft: het kan altijd meer en sneller. Niets belet het veld echter om zelf meer te ondernemen!

Digitale transitie

In het regeerakkoord (2017) komt het woord digitalisering (of een variatie erop) twintig maal voor. Met alle actieplannen, beleidsstukken en wetgeving maakt het kabinet de ambitie om werk te maken van digitalisering onmiskenbaar waar. De toekomst zal leren of Nederland echt koploper in Europa wordt.