Een nieuw postcontract: valt er wat te kiezen?

De communicatie van overheidsorganisaties met de buitenwereld verloopt voornamelijk langs digitale kanalen. De hoeveelheid post die van en naar mijn provincie wordt gestuurd daalde na 2013 in een paar jaar tijd met 50%. Toch moet het papieren kanaal openblijven en dat vereist een overeenkomst met een partij die post haalt, brengt en op de juiste plekken aflevert.

Eerder dit jaar hadden we het idee dat de overeenkomst die we met PostNL hadden afliep en er dus een aanbesteding moest gaan plaatsvinden. Al snel kwam de vraag op: valt er wel wat aan te besteden?

Postvervoerbedrijven

Volgens de definitie is een postvervoerbedrijf een onderneming die in Nederland postvervoerdiensten aanbiedt. Dat houdt in het bedrijfsmatig verzamelen, sorteren of bezorgen van geadresseerde post. Ieder bedrijf dat zich aan de Postwet 2009 houdt, mag in Nederland brieven en poststukken bezorgen. De Autoriteit Consument en Markt toetst die bedrijven.

Als overheidsorganisatie moeten we beschikken over een postvervoerder die 5 dagen per week ophaalt en bezorgt en die post binnen 24 uur op de juiste plek aflevert. Het is voor medewerkers in de postkamer geen doen om poststukken te scheiden in wel of geen haast en ambtenaren kun je daar ook niet mee opzadelen. Er moet gewoon kunnen worden verzonden met de garantie dat het op tijd aankomt.

Veel aanbieders, maar...

PostNL is de enige partij met een landelijk 24-uurs postvervoernetwerk met 5-daagse collectie en bezorging. Vandaar dat PostNL nu 75-80% van de zakelijke 24-uurs postmarkt bedient. Sandd heeft ruim 15% in handen en de rest is in handen van nog kleinere spelers, zoals Cycloon Post, Intrapost, Business Post en Royal Mail NL (samen goed voor ca. 7%). Tot de overname door PostNL beschikte Sandd (sinds 2018) door de overname van Van Straaten Post ook over een landelijk 24-uurs postvervoernetwerk dat 5 dagen per week haalde en bracht. De andere postvervoerders hebben alleen een lokaal of regionaal postvervoernetwerk. Voor landelijke dekking moeten ze gebruikmaken van de netwerken van andere vervoerders.

De crux is: er zijn veel aanbieders, maar als je als zakelijke klant op iedere plek in Nederland binnen een dag je post bezorgd wilt hebben, is het postvervoernetwerk van PostNL nu de enige die dat biedt. Alle andere aanbieders maken daar gebruik van. Met de overname van Sandd door PostNL is de markt van 24-uurspost gedurende 5 dagen in de week voor ruim 90% in handen van PostNL. Je kunt je post wel via een andere aanbieder laten halen, vervoeren en bezorgen, maar dan gaat het over verschillende schijven en het vervoer gebeurt altijd via het netwerk van PostNL. Daarbij is PostNL nog altijd niet verplicht dat netwerk tegen een lage prijs open te houden voor die andere spelers.

Na bestudering van onze postovereenkomst bleken wij gelukkig over een doorlopende overeenkomst met PostNL te beschikken. Aanbesteden lijkt een keuze tussen volstrekt ongelijke spelers te worden.