Terugblikken

We gaan richting het einde van het jaar en dat is altijd een leuke periode om eens terug te kijken. Meestal op het afgelopen jaar, maar ik ga nu graag wat verder terug in de tijd. Ik neem je mee naar de tijd voordat ik als informatiebeheerder bij VHIC en de overheid actief was.

1989-1990
In dat jaar zat ik in het derde jaar van de opleiding Bibliotheek en documentaire informatievoorziening (later IDM) van de Hogeschool Midden-Brabant in Tilburg. Toen ik begon heette het Academie voor Documentaire Informatieverzorging (ADI). Dit werd Bibliotheek- en Documentaire Informatievoorziening (BDI) en vervolgens InformatieDienstverlening en -Management (IDM), onderdeel van de Hogeschool Brabant (Avans Hogeschool). De opleiding verhuisde later naar de Bredase vestiging van de Hogeschool Brabant, als onderdeel van de Academie voor ICT en Management (AIM), in 2008 opgegaan in een nieuwe ICT-academie. De wereld van de informatieopleiding veranderde snel.
In het derde jaar deed ik, samen met een medestudente, stage bij Stichting Psychiatrisch Centrum Jan Wier in Tilburg. We moesten een advies uitbrengen voor de opslag van de patiëntendossiers. Uiteindelijk leek ons opslag op WORM-schijven een goed idee. We maakten ons verslag op een pc waarop we de tekstverwerkingsprogrammatuur eerst met een floppy moesten laden voor we aan de slag konden. Ik meen dat we werkten met Wordstar.
Jaren later ben ik terug geweest. Ons voorstel was overgenomen, maar inmiddels alweer flink verouderd. De schijven waren niet meer te lezen. Er werd gewerkt aan een andere oplossing. En het centrum was inmiddels opgegaan in de GGZ Midden-Brabant, thans GGz Breburg.

1993-2000
Het bezoek aan Jan Wier had te maken met een van mijn eerste banen, bij Stichting PZZ in Kloetinge. Ik kwam daar binnen als uitzendkracht met als taak: opschonen van patiëntendossiers. Vele meters papier zijn door mijn handen gegaan. Papier dat ik, in verband met privacy, zelf door de versnipperaar moest doen.
Na verloop van tijd kwam er ander werk bij en ging ik me onder meer bezighouden met de administratieve procedures rondom gedwongen opnames en wijzigingen van de patiëntenwetgeving. De Wet Bopz en de WGBO werden ingevoerd en stelden andere eisen aan de dossiervorming. Patiënten kregen recht op inzage, kopieën en vernietiging van de dossiers. De bewaartermijn van de dossiers is nog steeds onderwerp van – soms – pittige discussies, niet alleen in de psychiatrie.
Het recht op inzage zorgde ook voor flinke discussie. Konden patiënten het hele dossier inzien? Ook de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaren?

2019
We zijn vele jaren verder. Mijn werkomgeving is voornamelijk digitaal. Vorig jaar is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Burgers hebben recht op inzage van hun gegevens, een kopie en verwijdering van gegevens. We staan nu aan de vooravond van de invoering van de Wet open overheid. In overheidsland laait nu de discussie op welke informatie openbaar gemaakt moet worden. Ook de persoonlijke werkaantekeningen van de zaakbehandelaren en beleidsambtenaren?
Déjà-vu!