Internetconsultatie Archiefwet 2021

De Archiefwet wordt aangepast. Via meerdere artikelen en blogs op VIND Informatie is daar al regelmatig aandacht aan besteed. Inmiddels is de vaststelling van de nieuwe Archiefwet in volle gang. Op dit moment loopt er een internetconsultatie voor deze wet. De publicatiedatum daarvan was 29 november 2019. Reageren is mogelijk tot 23 januari 2020.

Via de internetconsultatie kan een ieder die dat wil reageren op de wet. De concepttekst van de wet en de memorie van toelichting zijn daarvoor in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap online gezet. Belangstellenden kunnen via deze internetconsultatie reageren op alle onderdelen van de wet. Hiervoor is op de site een apart reactieformulier beschikbaar.

Openbaar

De internetconsultatie is openbaar. Behalve dat er de mogelijkheid wordt geboden zelf te reageren, is het ook interessant de reacties van anderen te lezen. Op het moment van het schrijven van deze blog waren er drie reacties gepubliceerd. Mogelijk zal dat aantal de komende weken toenemen. Het is zeker de moeite waard tegen 23 januari alle reacties eens door te nemen.

Overige beoordelaars

Naast de internetconsultatie wordt het voorstel van wet ook voorgelegd aan andere partijen zoals bijvoorbeeld de VNG en KVAN/BRAIN. Deze organisaties en ook de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed voeren nog een aparte toets uit, gericht op de handhaafbaarheid van deze wet. De reactie van de Inspectie zal los van de internetconsultatie op de site van de Inspectie worden gepubliceerd. Ook zullen de Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer in 2020 het wetsvoorstel beoordelen.

Het komende jaar zal er zeker meer aandacht zijn voor deze wet. Ook vanuit VIND Informatie blijven we de ontwikkelingen volgen. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij archiefwet@minocw.nl.