Warmlopen

2020 staat voor de deur. Het zal voor informatiebeheerders een tussenjaar zijn. Een jaar vol verwachting en met veel vragen. Een opmaat naar 2021, want dan moeten we naar het zich laat aanzien klaar zijn voor onder meer de Wet open overheid, de Archiefwet 2021, de invoering van de gemoderniseerde Wet elektronisch bestuurlijk verkeer en de Omgevingswet. Allemaal wetten die van invloed zullen zijn op de informatiehuishouding en het informatiebeheer van overheden. Dit in combinatie met de toenemende digitalisering, robotisering en inzet van kunstmatige intelligentie. Help!

Het is maar goed dat we informatieprofessionals zijn en kunnen omgaan met alles wat op ons afkomt. Althans, zo zou het moeten zijn. Wij moeten in staat zijn door de bomen het bos te zien, orde en structuur in de chaos te scheppen, selecties te maken en informatie te verwerken tot behapbare brokken en brokjes. Wij houden het hoofd boven water... tenminste dat hoop ik.

Trends

Het goede nieuws is dat de vierdaagse werkweek eraan komt! Een vierdaagse werkweek is haalbaar en leidt niet tot een minder productieve werkweek. Zeker niet als we leren ons te focussen en ons minder af laten leiden zoals door de ons omringende piepjes. We mogen flexibel zijn en flexibiliteit verwachten van de baas. Lukt het allemaal toch niet, trek dan tijdig aan de bel. Het is niet vreemd om aan te geven dat iets, om wat voor reden dan ook, mis dreigt te gaan en we tegen problemen aanlopen. En werk is maar werk. Waardevol, maar niet noodzakelijk het belangrijkste in ons leven.

Dit is een handvol trends die volgens verschillende experts in 2020 een rol gaan spelen.* Natuurlijk staat klimaat ook in dat rijtje, maar dat is voor informatiebeheerders niet de eerste uitdaging.

Balans

Een andere belangrijke trend is dat we in 2020 de balans opmaken na een decennium van ingrijpende veranderingen. We stellen de wereld ter discussie. Dat vind ik mooi. Laten we dat ook in het klein doen, in ons werk, op de eigen werkplek. Wat is er de afgelopen tien jaar allemaal gebeurt en gaan we nog steeds de goede kant op?

Vooral de laatste jaren heeft de digitalisering een vlucht genomen en hebben we lang niet altijd de tijd genomen om te zien of gehanteerde uitgangspunten de juiste waren. Soms zijn middelen tot doel verheven en is uit beeld geraakt wat we nu eigenlijk zouden moeten doen en met en voor wie. In 2020 laat je dat niet meer gebeuren! Desnoods trek je naar het Malieveld. Activisme is immers ook een trend.

* https://www.linkedin.com/feed/news/deze-20-trends-gaan-2020-domineren-5107378/