Informatiedomein vergt één team, één taak

De slogan één team, één taak kent zijn oorsprong bij de landmacht, maar wordt inmiddels veel gebruikt om goede samenwerking binnen een team te benadrukken. De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren hoe het is om als adviseur informatiebeheer onderdeel te zijn van een team informatiemanagement. Hoe meer de samenwerking in ons team voor mij vanzelfsprekend werd, hoe beter ik zag dat dit bij andere overheidsorganisaties niet altijd zo is. Toch vergt een goede informatievoorziening dat alle betrokkenen samenwerken als ware het één team.

Cirkel van Invloed
Het imago van de verschillende vakdisciplines binnen het informatiedomein verschilt. Zoals Steven Covey stelt, is er een cirkel van invloed en een cirkel van betrokkenheid. Meer dan eens heb ik me afgevraagd hoe ik mijn invloed op het imago van informatiebeheer kon versterken. Ik merkte dat ik aanvankelijk handelde naar een beeld dat ik mezelf oplegde. Ik noem dit het calimerosyndroom: ‘zij zijn groot en ik is klein, het is niet eerlijk!’ Ik maakte mezelf en het vakgebied waarop ik werkzaam was klein ten opzichte van de rest van de organisatie. Ik had geen of in ieder geval geen grote invloed op hoe mijn collega’s dachten over informatiebeheer, maar wat ik wel kon veranderen was hoe ik hier zelf naar keek en wat ik uitstraalde. Ik merkte dat daardoor mijn invloed op het imago van informatiebeheer in mijn omgeving begon toe te nemen.

Leren van elkaar
De verschillende informatievakdisciplines kunnen veel van elkaar leren. De veranderingen die op ons afkomen maken het in mijn ogen ook noodzakelijk om samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan de ambities omtrent digitale dienstverlening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het digitale stelstel van de Omgevingswet en het wetsvoorstel Wet open overheid. Om de doelstellingen daarvan te realiseren, is het nodig om binnen het informatiedomein de krachten te bundelen.

Dit betreft disciplines als GEO/GIS, Business Intelligence, informatiemanagement, informatieveiligheid, informatiearchitectuur, applicatiebeheer, informatiebeheer en meer. Het jargon binnen deze disciplines verschilt van elkaar. Investeer daarom in het uitleggen van begrippen zodat je uiteindelijk dezelfde taal kunt spreken. Ik merkte bijvoorbeeld in gesprekken met een van mijn collega’s dat we vaak verschillende termen gebruikten maar uiteindelijk hetzelfde bedoelden.

Generalisten versus specialisten
Informatiemanagement als één team met één taak en met behoud van alle specialisaties. Een team met een mix van generalisten en specialisten is in mijn ogen ideaal. Zonder specialisten mis je bepaalde kennis en de generalisten kunnen mooi verbindingen leggen tussen alle specialisten. Ik denk niet dat de vakdisciplines zullen verdwijnen, maar hopelijk komen we wel steeds dichter bij elkaar en zullen we elkaar steeds meer versterken. Opdat alle disciplines op het informatiedomein samenwerken als waren ze één team!