Nieuwe rapporten en andere initiatieven

Nederland ging vanaf maart thuiswerken en in zelfisolatie. Op het gebied van het informatiebeheer gebeurde er evenwel het nodige. Ik laat kort een nieuwe handreiking, een recent boekje en een nieuwe adviescommissie de revue passeren.

Archiefwet en AVG
In april kwam de handreiking Weten of vergeten uit over de samenhang tussen de AVG en de Archiefwet. De AVG wordt gezien als wetgeving die het recht op vergeten waarborgt. De Archiefwet wordt vooral gezien als een wet die regelt dat informatie die daarvoor in aanmerking komt permanent bewaard blijft. Er lijkt zo een spanningsveld op te doemen. Volgens de handreiking valt dit mee. De handreiking is bedoeld om onduidelijkheid weg te nemen. Ze richt zich in de eerste plaats op medewerkers van overheden binnen het domein van het informatiebeheer, zoals DIV, recordmanagement of informatie- en documentbeheer. Met behulp van deze handreiking moeten zij hun positie ten opzichte van specialisten binnen het domein van privacy kennen en begrijpen. De handreiking is opgesteld door het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) in opdracht van de beroeps- en branchevereniging KVAN/BRAIN.

Informatiehuishouding in 2030
In april kwam ook het boekje De informatiehuishouding van het Rijk in 2030 uit in het kader van het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI). Onderdeel van dit programma is het Future Lab. Daarin is verkend hoe de informatiehuishouding er onder invloed van maatschappelijke en technologische veranderingen in de toekomst uit kan zien. De bijdrage van het Amsterdamse ontwerpbureau Reframing Studio springt in het oog. Dit ontwerpbureau sprak voor deze toekomstverkenning heel verschillende functionarissen, zoals een neuropsycholoog, een filosoof en de rijksarchivaris. Het levert een interessant, geheel out-of-the-box kijkje in de toekomst op. Voor het moderniseren van de informatiehuishouding zijn nieuwe ambtelijke functieprofielen nodig. De ambtenaar zal straks nog meer dan nu zijn eigen archivaris zijn. Ondersteuning verkrijgen zij van een negental verrassende functionarissen, zoals de dataminimalist, de beleidsbiograaf en de verhaalhaler.

Commissie advies informatiehuishouding bij JenV
Tot slot is er een initiatief vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar loopt het programma ‘Stukken Beter’ waarin wordt gewerkt aan het duurzaam bewaren, vinden en delen van informatie bij het ministerie. Een resultaat van dat programma is de Commissie advies informatiehuishouding. Door alle nieuwe wetgeving en maatschappelijke en technologische ontwikkelingen worden er veel en hoge eisen gesteld aan de informatiehuishouding. Er is behoefte aan expertise bij complexe informatievraagstukken. De commissie heeft als taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de betrouwbaarheid, toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van de informatiehuishouding. De commissie bestaat uit medewerkers van het ministerie en externe experts. Ze zijn inmiddels al aan hun tweede advies bezig.