Het model DSP van VIND Informatiemanagement

Het model Documentair Structuur Plan (DSP) bevat een overzicht van alle zaaktypen/processen die gemeenten uitvoeren. Het model vormt de kern van VIND Informatiemanagement. In deze bijdrage een sterk punt van het model, recente aanpassingen en aanpassingen die gaan komen.

Sterk punt
In het model is per zaaktype/proces aangegeven welke informatie hierbij een rol speelt en wat de omgangsregels hiervoor zijn. Een sterk punt van het model DSP is dat het onderhoud en het beheer van de content worden gedaan door specialisten op verschillende gebieden. Hierdoor is de gebruiker ervan verzekerd dat de informatie altijd actueel is en blijvend voldoet aan de veranderende normen, standaarden, wetten en regelgeving.

Recente aanpassingen
De belangrijkste aanpassingen van de afgelopen jaren liggen op het gebied van veiligheid en privacy. Zo is vanuit de AVG aan het model DSP de plicht toegevoegd om een verwerkingsregister op te stellen en te beheren.

Nabije toekomst
Voor de komende periode staan enkele ingrijpende ontwikkelingen op de rol die hun weerslag zullen hebben op het model DSP. Allereerst de nieuwe Omgevingswet. De bestaande zaaktypen met betrekking tot de omgevingsvergunning zullen hierop worden aangepast en waar nodig uitgebreid.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de Wet open overheid. Daarin zal worden aangegeven welke dossiers en welke stukken in aanmerking komen voor actieve publicatie.

Single point of truth
Om grip op deze ontwikkelingen te houden is het van belang om ze vanuit een centraal perspectief te benaderen. Steeds meer organisaties kiezen er dan ook voor dit te doen met VIND Informatiemanagement als hun startpunt voor een single point of truth (SPOT).

 

David Jockheer