Gegevens managen

De covid-19-crisis heeft het belang van kwalitatief goede gegevens voor beleid nog eens onderstreept. Hoeveel nieuwe besmettingen zijn er per dag? Wat is de bezettingsgraad? Wat leert het coronadashboard? Enzovoort. Het betreft gegevens die de basis vormen voor het kabinetsbeleid inzake corona.

Definitie
GEMMA Online geeft als definitie voor gegevensmanagement: processen en producten inrichten waarmee de uitwisseling, kwaliteit, beveiliging en transparantie van de verwerking van gegevens informatiekundig vormgegeven wordt. In NORA wordt gegevensmanagement vertaald naar ‘alles wat er nodig is om medewerkers en systemen te voeden met de juiste gegevens om hun werk te doen’. Deze definitie geeft ook direct weer wat de uitdaging is: het gaat om de juiste gegevens.

Voorbeeld
Met het voorbeeld van de covid-19-crisis wordt ook zichtbaar dat het om gegevens gaat die door verschillende organisaties worden vastgelegd en door veel anderen worden hergebruikt. Wie is nu verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens? En hoe kun je als individu deze gegevens duiden? Dagelijks zien we cijfers in het nieuws zoals ‘Politie deelde vorige week meer boetes uit voor negeren avondklok’. Ervan uitgaande dat dit soort gegevens klopt, zeggen ze evenwel nog niets. Waren er werkelijk meer mensen in overtreding ten opzichte van een week eerder? Of is er vaker handhavend opgetreden? Het is belangrijk om niet de verkeerde conclusies te trekken. Voor je het weet worden feiten verdraaid.

Raamwerk gegevenskwaliteit
Vanwege het belang van de kwaliteit van gegevens brengt de Expertgroep Gegevensmanagement een raamwerk gegevenskwaliteit uit. Dit is tot en met 1 maart 2021 ter review beschikbaar, zie deze link. Binnen de overheid heeft naar mijn mening elke informatieprofessional een rol als het gaat om het verzekeren van de kwaliteit van gegevens of het behartigen van het belang daarvan.

Rol voor informatiebeheer
Het is ondoenlijk om alle beschikbare gegevens duurzaam toegankelijk te bewaren. Het is voor de reconstructie van beleid en keuzes die gemaakt zijn wel belangrijk om de gegevens vast te leggen die op dat moment gebruikt zijn. Op die manier kun je namelijk achterhalen op basis van welke gegevens de keuzes zijn gemaakt.
Ik ben benieuwd naar de review van het raamwerk, de definitieve versie en vervolgens voorbeelden uit de praktijk.