Klantcontact

Inhoud

Artikelen en blogs

Digitalisering van het procesrecht

In het regeerakkoord (2012) kondigden de coalitiepartijen VVD en PvdA aan dat zij het civiele en bestuurlijke procesrecht wilden vereenvoudigen en digitaliseren. Deze veranderingen zijn bedoeld om de rechterlijke macht toegankelijker en de rechtsgang eenvoudiger te maken en de kwaliteit van rechtspraak te (blijven) waarborgen. De vereenvoudiging van het procesrecht is een technisch-procedurele aangelegenheid die de informatieprofessional voor kennisgeving kan aannemen: basisprocedures worden zoveel mogelijk op dezelfde wijze uitgevoerd, de rechter doet waar mogelijk sneller een uitspraak en dergelijke. De digitalisering van het procesrecht (civiel en bestuursrechtelijk) heeft echter wel invloed op het werk van de informatieprofessional bij bijvoorbeeld overheidsorganisaties. Zo zullen er straks geen stukken van de rechtbank meer in de postzak zitten.

Lees verder