Opleiding en carrière

Inhoud

Artikelen en blogs

Gebruik, vastlegging en archivering van datasets in databases

Aan archiefstukken worden eisen gesteld met betrekking tot de integriteit en authenticiteit. Inhoud, structuur, vorm en gedrag spelen hierbij een rol. Een ‘normaal’ document, zoals een brief of (papieren) contract) levert relatief weinig problemen op. Bij de digitale varianten ontstaan al meer vragen. En helemaal bij archiefbescheiden of records vanuit databases.
Databases zijn in beginsel niet statisch; de data(sets) waaraan rechten en plichten ontleend kunnen worden moeten wel behouden blijven.

Lees verder

Digitalisering met een kleurtje

Velen hebben er wel eens mee te maken gehad. Real Drives, een methodiek waarmee je, met gebruik van kleuren, bepaalde drijfveren en het gedrag van mensen inzichtelijk maakt in relatie tot de omgeving waarin zij actief zijn. Met het beantwoorden van vragen wordt een bepaald profiel gecreëerd wat leidt tot een bepaalde kleur en/of combinatie van kleuren. Meten kan op zowel individueel- als groepsniveau. Zo staat blauw bijvoorbeeld voor ‘orde en zakelijkheid’ en oranje voor ‘resultaat en vooruitgang’. Als we inzichtelijk hebben waarom mensen doen wat ze doen, biedt het mogelijkheden tot betere samenwerking binnen teams.

Lees verder

Beginnen bij het begin (2½)

In het tweede artikel in de serie ‘Beginnen bij het begin’, alweer ruim een jaar geleden gepubliceerd, schreef ik dat taken veranderen en de manier waarop we ze uitvoeren ook. “De DIV-er wordt informatiebeheerder. Er zijn volop mogelijkheden het informatiebeheer te verbeteren. Er zijn volop mogelijkheden voor informatiebeheerders. In het eerste artikel sprak ik over 'informatiebewust werken'. In een volgend artikel ga ik daar dieper op in.”

Lees verder

10 onmisbare vaardigheden voor de ambtenaar van de toekomst. Een samenvatting.

Inmiddels is het alweer ruim 25 jaar geleden dat De zakelijke ambtenaar is verschenen. Dit boek, waar ik enthousiast over ben, beschrijft een aantal vaardigheden voor de zakelijke ambtenaar. Onder andere gaat het over de informatievoorziening en vaardigheden van de ambtenaar om met informatie om te gaan. Aandacht voor dergelijke vaardigheden, ik noem ze informatievaardigehden, verwacht ik zeker in dit boek 10 onmisbare vaardigheden voor de ambtenaar van de toekomst, verschenen eind 2014.*

Lees verder

Een kijkje in een andere keuken

Op een dinsdag op weg naar Den Haag voor een bezoek aan de Tweede Kamer. Ik heb er een afspraak met twee vakgenoten. Sylvia Bakker-Kempen, ken ik alleen online, van LinkedIn. Voor degenen die LinkedIn nog niet kennen: het is een online sociaal netwerk, vooral bedoeld om in contact te raken met vakgenoten.
Lourens Dinger ken ik ook ‘in het echt’, vanuit een opleiding enkele jaren geleden. We ontmoeten elkaar nu regelmatig online, bijvoorbeeld in discussies op LinkedIn. Soms zijn we het eens en soms wat minder.
Beide informatieprofessionals zijn druk bezig met digitale informatievoorziening en digitale archivering.

Lees verder

Beginnen bij het begin (2)

Inleiding
De uitvoering van traditionele taken op gebied van informatie- en archiefbeheer verschuift. Waar deze taken voorheen werden uitgevoerd door de afdeling documentaire informatievoorziening (DIV) wordt nu meer verwacht van vakambtenaren. Wordt iedereen DIV-er?

Lees verder

Beginnen bij het begin

Een degelijk informatie- en archiefbeheer is geen achterafactiviteit. Alle informatie die door een organisatie wordt ontvangen of gecreëerd verdient -vanaf dat moment- de behandeling die het nodig heeft.

Cultuur

In ons werkveld noemen we vaak de bedrijfscultuur als een van de randvoorwaarden om te komen tot duurzaam informatiebeheer. De bedrijfscultuur is een lastig begrip en is moeilijk te veranderen. Onder bedrijfscultuur verstaan we hier ‘de manier waarop de zorg voor het informatiebeheer is ingebed in de organisatie’. In het algemeen is de houding binnen organisaties ten opzichte van het informatie- en archiefbeheer niet zoals we dit graag zouden willen. In de papieren omgeving gaf dit ook relatief weinig problemen: de neerslag was zichtbaar en de complexiteit van beheer te overzien. Digitaal is dat anders: de zichtbaarheid neemt af en de complexiteit van beheer neemt toe.

Lees verder