zaakgericht werken

Inhoud

Handboek Archiefregelingen

Artikelen en blogs

Van Wet Openbaarheid van Bestuur naar Wet Open Overheid

Als je een medewerker DIV (of: informatieprofessional) wakker maakt en aan hem vraagt naar wetten die op dat moment in hem opkomen, dan zal hij naast Archiefwet, Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene wet bestuursrecht zeker ook de Wet openbaarheid van bestuur noemen. Over die laatste wil ik het eens hebben. De aanleiding is een artikel van de historica Amanda Kluveld in het Geschiedenis Magazine van maart dit jaar. De Wob is een belangrijke wet, want deze biedt de burger de mogelijkheid om informatie op te vragen, zodat de wet een instrument wordt voor controle op het bestuur. Daarnaast biedt deze wet de informatieprofessional een argument om documenten goed te ontsluiten en te archiveren.

Lees verder

Korte impressie van de nieuwe Selectielijst voor Provinciale Organen (Provisa)

Op 19 december 2013 is de Selectielijst voor de Provinciale Organen vanaf 2014 goedgekeurd (Staatscourant 17 januari 2014 / 1042). Deze nieuwe selectielijst geldt voor stukken die zijn opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 2014, dus niet met terugwerkende kracht. Op dit moment is er dus nog niet veel praktijkervaring met selecteren met de nieuwe lijst.

Publicatie en Toegang
In het vaststellingsbesluit en in de Staatscourant wordt verwezen naar de site van het Nationaal Archief. Op dit moment (14 april 2014) is de lijst nog niet te raadplegen op de site. Het is daarnaast de vraag hoe de nieuwe lijst door het Nationaal Archief gepubliceerd gaat worden. De ‘lijst’ is namelijk geen klassieke selectielijst, maar is ontwikkeld in de vorm van een database.
Deze Provisa database wordt beheerd door de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie Provincies (www.gbo-provincies.nl) en is afgeschermd met een gebruikersnaam / wachtwoord. Het aanvragen van een gastaccount ging heel vlot, maar het afschermen van de database (op dit moment de enige plek waar de lijst te raadplegen is) botst met het openbare karakter van selectielijsten. Het zou mooi zijn als Provisa net als de Handelingenbank een vrij toegankelijke database wordt. Het toegankelijk maken van de lijst is een aandachtspunt van de gebruikersgroep. De gebruikersgroep hoopt dat de toegankelijkheid eind 2014 verbeterd is.

Lees verder

Een zaak van vertrouwen

Als burger heb ik niet overdreven veel contacten met mijn gemeente. Om de zoveel jaar voor het verlengen van mijn rijbewijs en voor het aanvragen van een nieuwe identiteitskaart of paspoort. Daarvoor moet ik naar het gemeentehuis of stadskantoor. De afgelopen twee jaar heb ik nog 2x contact gehad met de gemeente, vanwege klachten. De afhandeling daarvan is prima verlopen. Ik heb wel vragen over de administratieve neerslag van het handelen.

Lees verder

Samen(werken) aan Zaakgericht werken

Auteur: Jan de Blaaij. Vijf gemeenten in Zeeland hebben in een projectgroep onderzoek gedaan naar de bekendheid van zaakgericht werken binnen de gemeenten. De projectgroep opereerde in het kader van de aansluiting van de vijf gemeenten bij de i-NUP implementatiecommunity van Telengy. De community richt zich op de implementatie van de NUP-bouwstenen. Hoewel zaakgericht werken geen bouwsteen is, speelt het wel een belangrijke rol in het geheel van de ontwikkeling van de 'Andere overheid'.

Lees verder