Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

Blogs

Gevolgen van de Omgevingswet voor het beheer van bodemdossiers

P.G.M. Diebels

September 2022
Op 12 juli jl. stemde de Eerste Kamer in meerderheid voor de motie Rietkerk om de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) van 1 januari 2023 niet te wijzigen. Alleen een negatief oordeel van het Adviescollege ICT-toetsing over de stabiliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM’s) kan in oktober nog roet in het eten gooien.
Als het Adviescollege ICT-toetsing positief adviseert over het DSO en de TAM’s zal op 1 november het koninklijk besluit voor de inwerkingtreding in het Staatsblad kunnen worden gepubliceerd. Dan hebben overheden nog twee maanden om geheel klaar te zijn voor de invoering zelf.
Gemeenten en provincies gaan nu uit van de invoering van de wet op 1 januari en werken de komende maanden voortvarend aan een afronding van de implementatie van de Ow.

Lees verder

Digitalisering in het coalitieakkoord: de plannen voor de komende jaren

In december 2021 verscheen 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst', het coalitieakkoord 2021-2025 van het inmiddels beëdigde kabinet-Rutte IV. Het coalitieakkoord bevat de plannen voor de aanstaande kabinetsperiode. Wat wordt er gezegd over digitalisering? Digitalisering wordt gezien als een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen waardoor ons leven er heel anders zal gaan uitzien in de komende jaren. Zoals met meer onderwerpen uit het coalitieakkoord is ook het thema 'digitalisering' een wonderlijk mengsel van grote woorden en gedetailleerde uitspraken.

Lees verder

Verder denken over de Wet open overheid

Nu de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 van kracht wordt (Stb. 2021, 499 en 500), is het zaak om goed kennis te hebben van de wet en de gevolgen ervan. Een manier om dat op peil te brengen is via het volgen van cursussen en trainingen. Die zijn er inmiddels te kust en te keur. Voor de meest uitgebreide en gedegen juridische kennis van de Woo kun je bijvoorbeeld terecht bij mr. Cornelis van der Sluis van Ten Holter Noordam Advocaten. Bij hem volgde ik een ééndaags webinar. Alhoewel het webinar veel uitgebreider en informatiever was dan ik hieronder kan weergeven, wil ik toch een aantal inzichten delen die ik eraan overhield.

Lees verder

E-mailarchivering

Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw is e-mail als berichtenverkeer populair geworden. Inmiddels is e-mail niet meer weg te denken en is het managen van de inbox een hele uitdaging. In 2014 schreef Kim Spinder het boek We quit mail. Op haar website staat veel inspiratie om op een e-maildieet te gaan om zo drastisch minder te e-mailen. Behalve dat het helpt om minder te e-mailen, kan ook steeds meer archivering van e-mail (semi)automatisch gebeuren, al moet een deel vooralsnog handmatig op archiefwaardigheid beoordeeld worden.

Lees verder

Artikelen

Inwerkingtreding Wmebv verschoven naar 1 januari 2024

Inleiding
Op vrijdag 18 november publiceerde de VNG op haar website dat de inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) wordt verschoven naar 1 januari 2024. Hierdoor worden gemeenten langer in de gelegenheid gesteld om zich voor te bereiden op de implementatie van deze wet. Dit staat in de reactie van de minister van BZK op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer.

Lees verder

Openbaarheid van overheidsinformatie over de grens

Gedurende de lange aanloop van de Wet open overheid (Woo) kwam regelmatig de vraag op hoe andere landen openbaarheid van overheidsinformatie hadden geregeld. De onderliggende aanname was dat het elders beter was geregeld. Tijdens de behandeling van de Woo in de Eerste Kamer (september 2021) deed de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden de toezegging een internationaal rechtsvergelijkend onderzoek te laten uitvoeren naar openbaarheidswetgeving in andere landen. De resultaten van dit onderzoek zijn recent openbaar gemaakt.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer