Welkom bij VIND Informatiemanagement

VIND Informatiemanagement assisteert u bij het beheren, distribueren en archiveren van uw documenten en ondersteunt u bij dienstverlenende en interne processen van begin tot eind.

U bevindt zich op de website van het onderdeel dat voorheen bekend stond als eDocmanager. U vindt hier achtergrondinformatie, informerende artikelen en diverse praktische handvatten m.b.t. informatiebeheer en archivering.

Mocht u vragen hebben over deze website of over een van de andere onderdelen van VIND Informatiemanagement (e-learning, Model-DSP of eDocmanager) ga dan naar www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

De veranderende arbeidsmarkt voor DIV-medewerkers

Begin maart publiceerde NRC.nl een artikel over veranderingen in de werkgelegenheid van bepaalde beroepsgroepen door automatisering en digitalisering. Het onderzoek is uitgevoerd door DenkWerk, een onafhankelijke denktank over 'grote maatschappelijke vraagstukken'. Een conclusie, die ook DIV-medewerkers zich beter ter harte kunnen nemen, is dat als de Nederlandse werknemers hun digitale vaardigheden niet verbeteren over tien jaar de helft hun baan kwijt is.

Lees verder

Actieplan Digitale archieven op orde

In 2018 kwam VNG Realisatie met het actieplan ‘Digitale archieven op orde’. Het doel daarvan is de duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij gemeenten en hun archiefinstellingen te bevorderen. Uit dit actieplan is begin 2019 het gelijknamige product ‘Digitale archieven op orde’ ontstaan. Wat houden het actieplan en het product in?

Lees verder

Vergeten persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt en verzameld voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. Ze moeten worden verwijderd als het beheer ervan niet meer nodig is voor dat doel of wanneer de wettelijke verjaringstermijn is verstreken. Dit verwijderen wil nog wel eens misgaan als dezelfde gegevens zijn opgeslagen in meerdere (gekoppelde) applicaties.

Lees verder

Stok achter de deur

Nieuwe wetgeving zorgt voor nieuwe dynamiek. Zo brengt het voornemen om de Archiefwet aan te passen het nodige teweeg, allereerst betreffende het verkorten van de overbrengingstermijn van twintig naar tien jaar. Ook de AVG gaf een schok. Het fijne van dit soort schokken is dat het ons vakgebied onder de aandacht brengt van personen die normaal gesproken weinig interesse hebben in informatiebeleid. Ineens wordt het bestuurders duidelijk dat er vraagstukken op tafel liggen die acuut om een oplossing vragen.

Lees verder

Artikelen

Archiveren in de keten

Veel overheden in ons land voeren hun taken gezamenlijk uit op basis van gemeenschappelijke regelingen, via verbonden partijen en steeds vaker ook via private partijen. Recent onderzoek leert hoe de Archiefwet in deze samenwerkingsverbanden wordt nageleefd en wat er beter kan.

Lees verder

Archiefdiensten starten met eigen e-depots

In oktober 2018 schreef ik over decentrale overheden die via Regionaal Historische Centra op de e-depotdiensten van het Rijk wilden aansluiten. De minister van OCW stond dit niet toe en blokkeerde zo onder meer het voornemen van Zuid-Hollandse gemeenten om die aansluiting via het Noord-Hollands Archief (NHA) te realiseren. Het gevolg is dat nu alternatieven met private partijen worden verkend.

Lees verder

Digitaal bewaren archief gemeenteraad

Moeten besluitenlijsten van de gemeenteraad ook analoog bewaard worden? Moeten alle verslagen van de gemeenteraad bewaard worden? Regelmatig zijn er vragen over de archieven van gemeenteraden. Vragen die al speelden bij de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002, maar nog steeds worden gesteld.

Lees verder

De digitale werkplek

De manier waarop we werken verandert. We willen altijd en overal kunnen werken en stellen bijpassende eisen aan de beschikbare middelen waarmee we willen werken. Organisaties kunnen de traditionele werkplekken loslaten en zich richten op een andere vorm: de digital workspace.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer