Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

Blogs

Verder denken over de Wet open overheid

Nu de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 van kracht wordt (Stb. 2021, 499 en 500), is het zaak om goed kennis te hebben van de wet en de gevolgen ervan. Een manier om dat op peil te brengen is via het volgen van cursussen en trainingen. Die zijn er inmiddels te kust en te keur. Voor de meest uitgebreide en gedegen juridische kennis van de Woo kun je bijvoorbeeld terecht bij mr. Cornelis van der Sluis van Ten Holter Noordam Advocaten. Bij hem volgde ik een ééndaags webinar. Alhoewel het webinar veel uitgebreider en informatiever was dan ik hieronder kan weergeven, wil ik toch een aantal inzichten delen die ik eraan overhield.

Lees verder

E-mailarchivering

Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw is e-mail als berichtenverkeer populair geworden. Inmiddels is e-mail niet meer weg te denken en is het managen van de inbox een hele uitdaging. In 2014 schreef Kim Spinder het boek We quit mail. Op haar website staat veel inspiratie om op een e-maildieet te gaan om zo drastisch minder te e-mailen. Behalve dat het helpt om minder te e-mailen, kan ook steeds meer archivering van e-mail (semi)automatisch gebeuren, al moet een deel vooralsnog handmatig op archiefwaardigheid beoordeeld worden.

Lees verder

Verder met de Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is op 28 september inhoudelijk behandeld in de Eerste Kamer. Op 5 oktober is de wet aangenomen. In art. 10.3 van de Woo staat dat de wet zes maanden na publicatie in het Staatsblad van kracht wordt. Naar verwachting gaat de Woo daarom per 1 mei of per 1 juni 2022 in. Hoe ziet de wet er nu uit en waar kunnen overheidsorganen rekening mee gaan houden?

Lees verder

Common Ground

Dinsdag 9 september ben ik voor het eerst sinds maart 2020 weer naar een fysiek congres geweest. Het jaarlijkse congres zaakgericht werken georganiseerd door Heliview was voor het eerst weer live in Nieuwegein. Fantastisch om weer live contact te hebben en geïnspireerd te worden door ontwikkelingen op gebied van zaakgericht werken. Het was nog wel met een kleine groep. Ik kijk uit naar de eerstvolgende ‘normale’ editie. Eén onderwerp sprong er voor mij – onverwacht – uit: Common Ground.

Lees verder

Ondergelopen archieven

Overstromingen en wateroverlast
We kunnen ons de beelden nog heel goed herinneren. In juli van dit jaar werden meerdere dorpen en steden in België en Duitsland geconfronteerd met enorme overstromingen. Kolkende rivieren en ondergelopen straten zorgden ervoor dat huizen en ook overheidsgebouwen voor een groot deel onder water kwamen te staan. In Nederland werd onder meer Valkenburg getroffen door dit natuurgeweld en steeg het water in de grote rivieren meters met als gevolg wateroverlast op plaatsen waar we dit in honderd jaar niet meer hadden gehad.

Lees verder

Artikelen

Informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden

Introductie
Overheidsorganen werken veel samen bij de uitvoering van hun taken. Soms met andere overheden in een publiekrechtelijke vorm, dan weer met privaatrechtelijke partijen of met beide tegelijk. Dergelijke samenwerkingsverbanden dienen zich aan de bepalingen van de Archiefwet te houden en daarbij helpt de zojuist verschenen ‘Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden’. De aankomende Archiefwet bevat nieuwe bepalingen over samenwerkingsverbanden en daarover gaat deze bijdrage eveneens.

Lees verder

Redactie VIND-IM publiceert inventarisatie Wet open overheid binnen Model-DSP

Inventariseren is monnikenwerk
Om te voldoen aan de verplichting tot openbaarmaking uit de Wet open overheid moeten overheidsorganisaties proces voor proces, document voor document gaan inventariseren op welke processen en documenten deze plicht betrekking heeft. Een inventarisatie die veel tijd (en geld) kost, maar die voor klanten van VIND-IM voor gemeenten uit handen wordt genomen. De redactie van het Model-DSP is al langere tijd achter de schermen bezig met de gevolgen van de Woo en hoe zij abonnees kunnen ontzorgen door het toevoegen van additionele metadata.

Lees verder

Archiefwet naar Tweede Kamer en ‘bewaren bij de bron’

Inleiding
De Archiefwet 2021 is in de ministerraad aan de orde geweest en zonder wijzigingen naar de Tweede Kamer gestuurd. Intussen wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de wet in het Archiefbesluit en de Archiefregeling. Zo zijn expertgroepen aan de slag, kunnen vakgenoten meedenken over bepaalde thema’s en verschijnen onderzoeksrapporten.
In deze bijdrage een korte update over het proces van de Archiefwet en ontwikkelingen rond ‘bewaren bij de bron’, waaronder de publicatie van het ‘Project Start Architectuur voor duurzame toegankelijkheid bij de bron’.

Lees verder

Duurzame toegankelijkheid en metadatering met behulp van MDTO

Het belang van een tijdige en juiste metadatering van documenten is de afgelopen twee decennia steeds duidelijker geworden en breed binnen overheidsorganisaties uitgedragen. Zo gebruiken gemeenten en provincies hier al jaren het Toepassingsprofiel metadatering lokale overheden voor. De zojuist verschenen norm ‘Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie’ (MDTO) gaat dit toepassingsprofiel vervangen.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer