Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

Blogs

Naar een betere informatiehuishouding

Dit jaar werk ik tien jaar in het vakgebied informatiebeheer. Met nieuwe wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet open overheid en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid stapelen de uitdagingen zich op. Maar het zijn niet alleen nieuwe wetten die voor uitdagingen zorgen. Tien jaar geleden was de transitie van papier naar digitaal archief in volle gang. Momenteel werken en archiveren we volledig digitaal, en waar dit nog niet zo was, is dit versneld door covid-19. Met deze digitalisering heeft een verschuiving van taken plaatsgevonden. De DIV-teams werden kleiner en de vakambtenaar moet nu vaak zelf alle relevante informatie opslaan in het juiste systeem. Vandaag de dag is het vooral een uitdaging om het informatiebeheer ‘op orde’ te hebben.

Lees verder

Archiveren van algoritmes

Transparantie van de overheid is een onderwerp waar steeds meer aandacht voor komt, onder andere met de Wet open overheid, maar ook naar aanleiding van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Wat mij dit eerste kwartaal opviel, zijn de berichten over het archiveren van algoritmes. Een uitdaging erbij voor het vakgebied informatiebeheer!

Lees verder

Gegevens managen

De covid-19-crisis heeft het belang van kwalitatief goede gegevens voor beleid nog eens onderstreept. Hoeveel nieuwe besmettingen zijn er per dag? Wat is de bezettingsgraad? Wat leert het coronadashboard? Enzovoort. Het betreft gegevens die de basis vormen voor het kabinetsbeleid inzake corona.

Lees verder

Recht op vergetelheid

Van sommige dingen in het leven zou je willen dat je ze zo kon vergeten. Neem nu de periode dat Donald Trump leiding gaf aan de Verenigde Staten en alle uitwassen waarmee dat gepaard ging. Er zou een knop moeten zijn die je kunt indrukken waarna deze hele episode vergeten zou zijn. Hoe handig zou dat zijn? Of misschien wel voor persoonlijke zaken waar je liever niet aan herinnerd wordt, zoals in de film Eternal sunshine of the spotless mind waarin een ongelukkige levensperiode eenvoudig uit het geheugen gewist wordt.

Lees verder

Het model DSP van VIND Informatiemanagement

Het model Documentair Structuur Plan (DSP) bevat een overzicht van alle zaaktypen/processen die gemeenten uitvoeren. Het model vormt de kern van VIND Informatiemanagement. In deze bijdrage een sterk punt van het model, recente aanpassingen en aanpassingen die gaan komen.

Lees verder

Artikelen

Vernietigen van (digitale) overheidsinformatie

Het vernietigen van informatie is een belangrijk en actueel item. Onder meer door de komst van de Algemene verordening gevensbescherming (AVG) zijn we ons veel bewuster geworden van de noodzaak tot het beschermen van persoonsgegevens. De toeslagenaffaire heeft laten zien wat er gebeurt als er onterecht een zwarte lijst is aangelegd en deze gegevens met andere instanties worden gedeeld.

Lees verder

Artificial intelligence in het archief

Artificial intelligence (AI), of in het Nederlands: kunstmatige intelligentie, is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Het komt negatief, neutraal en positief in het nieuws. AI is inmiddels ook doorgedrongen in het informatiebeheer. De berichten over de opbrengsten zijn nog steeds positief.

Lees verder

Trainees in de ICT en het informatiemanagement

Je kent ze wel, jonge, talentvolle en enthousiast mensen die na hun studie willen doorpakken in een vakgebied. Veelal hoogopgeleid met de ambitie uiteindelijk ergens een mooie baan te vinden binnen het bedrijfsleven of de overheid. Ook binnen het vakgebied van informatiemanagement wordt steeds vaker gebruikgemaakt van trainees.

Lees verder

What's up WhatsApp?

What's up WhatsApp?
Het afgelopen jaar is de populaire berichtendienst WhatsApp verschillende malen in het nieuws geweest. Zeer recent besloot de gemeenteraad van Delft om voor het onderling uitwisselen van berichten geen gebruik meer te maken van dit communicatiemiddel. Het leven van Delftse informatiebeheerders werd hierdoor wat makkelijker.

Lees verder

Hoe staat het met de Wet open overheid?

Hoe staat het met de Wet open overheid?
Op 2 januari 2019 werd het wijzigingswetsvoorstel Wet open overheid ter behandeling aan de Tweede Kamer aangeboden. In 2019 en in 2020 bleef het vervolg stil voor de buitenwereld. In die periode hebben VNG en IPO uitvoeringstoetsen laten doen in verband met de kosten die de nieuwe wet met zich zou meebrengen. Op 26 januari 2021 werd de Wijzigingswet met enkele wijzigingen erin door de Tweede Kamer aangenomen. Een doorlopende wettekst met daarin alle aanpassingen en een uitgebreide toelichting is kort daarna gepubliceerd. Op dit moment doorloopt de wet de procedures bij de Eerste Kamer. Het tijdstip van inwerkingtreding is nog wat mistig (artikel 10.3). De wet treedt in werking een half jaar na plaatsing in het Staatsblad. De inwerkingtreding van de artikelen die gaan over categorieën actief openbaar te maken documenten wordt apart bepaald en kan voor onderdelen verschillen.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer