Welkom bij VIND Informatiemanagement

VIND Informatiemanagement assisteert u bij het beheren, distribueren en archiveren van uw documenten en ondersteunt u bij dienstverlenende en interne processen van begin tot eind.

U bevindt zich op de website van het onderdeel dat voorheen bekend stond als eDocmanager. U vindt hier achtergrondinformatie, informerende artikelen en diverse praktische handvatten m.b.t. informatiebeheer en archivering.

Mocht u vragen hebben over deze website of over een van de andere onderdelen van VIND Informatiemanagement (e-learning, Model-DSP of eDocmanager) ga dan naar www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Informatiebeleidsplan

De afgelopen jaren heb ik met plezier de opeenvolgende voorbeelden gelezen van informatiebeleidsplannen van adviesbureau Native Consulting. Niet omdat in die plannen aandacht is voor digitale duurzaamheid en de regeltjes en richtlijnen die hiervoor beschikbaar zijn. Dat plezier zat voor mij in de aandacht voor bewustwording en digitale vaardigheden, nodig voor een goed informatiebeheer. Daarbij het aangeven van de bijbehorende verantwoordelijkheden  en dat maatwerk nodig is. Ik vind dat we het daar meer over moeten hebben. Ook de ontwikkeling van zaakgericht werken is er in terug te lezen.

Lees verder

Tijd voor PIVOT II?

Een nieuwe Archiefwet. Terugbrenging van de overbrengingstermijn van archieven. Blijvend te bewaren overheidsarchieven sneller openbaar. Wanneer hebben we dat eerder gehoord?

Lees verder

Gaat zaakgericht werken op de schop?

Zaakgericht werken (ZGW) wordt bij veel gemeenten toegepast. Zaaksystemen zijn in de afgelopen jaren verder doorontwikkeld en hebben een belangrijke plek ingenomen binnen het gemeentelijke applicatielandschap. De vraag is momenteel wel: “Heeft zaakgericht werken in zijn huidige vorm nog toekomst?”

Lees verder

Artikelen

Archiveren in de keten

Veel overheden in ons land voeren hun taken gezamenlijk uit op basis van gemeenschappelijke regelingen, via verbonden partijen en steeds vaker ook via private partijen. Recent onderzoek leert hoe de Archiefwet in deze samenwerkingsverbanden wordt nageleefd en wat er beter kan.

Lees verder

Archiefdiensten starten met eigen e-depots

In oktober 2018 schreef ik over decentrale overheden die via Regionaal Historische Centra op de e-depotdiensten van het Rijk wilden aansluiten. De minister van OCW stond dit niet toe en blokkeerde zo onder meer het voornemen van Zuid-Hollandse gemeenten om die aansluiting via het Noord-Hollands Archief (NHA) te realiseren. Het gevolg is dat nu alternatieven met private partijen worden verkend.

Lees verder

Digitaal bewaren archief gemeenteraad

Moeten besluitenlijsten van de gemeenteraad ook analoog bewaard worden? Moeten alle verslagen van de gemeenteraad bewaard worden? Regelmatig zijn er vragen over de archieven van gemeenteraden. Vragen die al speelden bij de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002, maar nog steeds worden gesteld.

Lees verder

De digitale werkplek

De manier waarop we werken verandert. We willen altijd en overal kunnen werken en stellen bijpassende eisen aan de beschikbare middelen waarmee we willen werken. Organisaties kunnen de traditionele werkplekken loslaten en zich richten op een andere vorm: de digital workspace.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer