Welkom op de nieuwe website van eDocmanager!

VIND Informatiemanagement assisteert u bij het beheren, distribueren en archiveren van uw documenten en ondersteunt u bij dienstverlenende en interne processen van begin tot eind.

U bevindt zich op de website van het onderdeel dat voorheen bekend stond als eDocmanager. U vindt hier achtergrondinformatie, informerende artikelen en diverse praktische handvatten m.b.t. informatiebeheer en archivering.

Mocht u vragen hebben over deze website of over een van de andere onderdelen van VIND Informatiemanagement (e-learning, Model-DSP of eDocmanager) ga dan naar www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Archiefwet 2021: samenvatting en commentaar

In september 2019 gaven we op deze site een overzicht van de belangrijkste voorgenomen wijzigingen van de Archiefwet. Inmiddels is de voorlopige tekst van de Archiefwet 2021 bekend en loopt er een internetconsultatie waar iedereen tot 23 januari 2020 op kan reageren via www.internetconsultatie.nl/archiefwet. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat zijn de gevolgen daarvan voor burgers en overheden? Bij deze een samenvatting en commentaar van de auteur.

Lees verder

Warmlopen

2020 staat voor de deur. Het zal voor informatiebeheerders een tussenjaar zijn. Een jaar vol verwachting en met veel vragen. Een opmaat naar 2021, want dan moeten we naar het zich laat aanzien klaar zijn voor onder meer de Wet open overheid, de Archiefwet 2021, de invoering van de gemoderniseerde Wet elektronisch bestuurlijk verkeer en de Omgevingswet. Allemaal wetten die van invloed zullen zijn op de informatiehuishouding en het informatiebeheer van overheden. Dit in combinatie met de toenemende digitalisering, robotisering en inzet van kunstmatige intelligentie. Help!

Lees verder

De ontvangst- en verzendtheorie van poststukken

Het tijdig verzenden en ontvangen van poststukken die bestemd zijn voor de rechtbank verdient de nodige aandacht. De verzender moet er goed op letten dat de stukken binnen de gestelde termijn door de rechtbank worden ontvangen. Door recente rechtspraak is het alleenrecht voor het kunnen aantonen van tijdige verzending aan PostNL ontvallen.

Lees verder

Internetconsultatie Archiefwet 2021

De Archiefwet wordt aangepast. Via meerdere artikelen en blogs op VIND Informatie is daar al regelmatig aandacht aan besteed. Inmiddels is de vaststelling van de nieuwe Archiefwet in volle gang. Op dit moment loopt er een internetconsultatie voor deze wet. De publicatiedatum daarvan was 29 november 2019. Reageren is mogelijk tot 23 januari 2020.

Lees verder

Terugblikken

We gaan richting het einde van het jaar en dat is altijd een leuke periode om eens terug te kijken. Meestal op het afgelopen jaar, maar ik ga nu graag wat verder terug in de tijd. Ik neem je mee naar de tijd voordat ik als informatiebeheerder bij VHIC en de overheid actief was.

Lees verder

Artikelen

Archiveren in de keten

Veel overheden in ons land voeren hun taken gezamenlijk uit op basis van gemeenschappelijke regelingen, via verbonden partijen en steeds vaker ook via private partijen. Recent onderzoek leert hoe de Archiefwet in deze samenwerkingsverbanden wordt nageleefd en wat er beter kan.

Lees verder

Archiefdiensten starten met eigen e-depots

In oktober 2018 schreef ik over decentrale overheden die via Regionaal Historische Centra op de e-depotdiensten van het Rijk wilden aansluiten. De minister van OCW stond dit niet toe en blokkeerde zo onder meer het voornemen van Zuid-Hollandse gemeenten om die aansluiting via het Noord-Hollands Archief (NHA) te realiseren. Het gevolg is dat nu alternatieven met private partijen worden verkend.

Lees verder

Digitaal bewaren archief gemeenteraad

Moeten besluitenlijsten van de gemeenteraad ook analoog bewaard worden? Moeten alle verslagen van de gemeenteraad bewaard worden? Regelmatig zijn er vragen over de archieven van gemeenteraden. Vragen die al speelden bij de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002, maar nog steeds worden gesteld.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer