Welkom bij VIND Informatiemanagement

VIND Informatiemanagement assisteert u bij het beheren, distribueren en archiveren van uw documenten en ondersteunt u bij dienstverlenende en interne processen van begin tot eind.

U bevindt zich op de website van het onderdeel dat voorheen bekend stond als eDocmanager. U vindt hier achtergrondinformatie, informerende artikelen en diverse praktische handvatten m.b.t. informatiebeheer en archivering.

Mocht u vragen hebben over deze website of over een van de andere onderdelen van VIND Informatiemanagement (e-learning, Model-DSP of eDocmanager) ga dan naar www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Failliet van het informatiebeheer

Niet lang geleden nam ik deel aan een workshop over innovatie voor (startende) ondernemers. Een van de eerste vragen van de workshopleider was: wat is belangrijker, je product of je markt? Al snel was iedereen het erover eens dat de markt belangrijker is. Want je kunt nog zo’n mooi product hebben, als niemand het koopt, wat heb je dan? Verspilde tijd en middelen! Als ondernemer kun je dan wel inpakken.

Lees verder

Aansluiting op e-depot Rijk geblokkeerd

Sinds ik in april 2018 de blog ‘Kun je nog wel aansluiten op de landelijke infrastructuur van het e-depot?’ schreef, is de mogelijkheid voor een regionaal historisch centrum (RHC) om e-depotdiensten van het landelijk netwerk door te leveren aan derden onderzocht. Op 15 juni 2018 heeft de minister van OCW de directeuren van de RHC’s laten weten dat de doorlevering van de e-depotvoorziening niet is toegestaan.

Lees verder

Wijziging Archiefwet

Voor de zomer heeft minister Slob van OCW de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen modernisering van de Archiefwet 1995. Het ministerie staat open voor opmerkingen en suggesties van derden ter modernisering van de Archiefwet, waaronder die van deelnemers aan de kennistournee die het Kennisnetwerk Informatie en Archief organiseert, en er komt een openbare internetconsultatie.

Lees verder

Artikelen

Processen aan de basis, ook bij de AVG

‘AVG zorgt voor toenemende werkdruk bij ambtenaren’ zo kopte een artikel in Binnenlands Bestuur.[i] Dit bleek uit een enquête van het blad over ‘Het leven na de AVG’. De helft van de ondervraagde ambtenaren gaf aan dat zij hun werkwijze hebben aangepast en dat dit ingrijpend is. Ook hebben ze het over ‘niet altijd even zinvolle bureaucratie’ en het feit dat ‘de overheid aan het doorslaan is.’

Lees verder

Naar een overbrengingstermijn van 10 jaar

In de discussie over het aanpassen van de Archiefwet neemt het verkorten van de overbrengingstermijn naar 10 jaar een prominente plaats in. In de Archiefwet 1962 was de overbrengingstermijn nog 50 jaar. De Archiefwet 1995 bracht die termijn terug naar 20 jaar. Nu is het plan om overbrenging al na 10 jaar te realiseren. Wat is het doel van de verkorting van de overbrengingstermijn en wat is de opgave?

Lees verder

Toekomst interbestuurlijk toezicht

In mijn blog ‘ Evaluatie Interbestuurlijk toezicht. Werkt het archieftoezicht op afstand?’ kondigde ik het rapport van de landelijke evaluatie van het interbestuurlijk toezicht (IBT) aan. Twee evaluaties zijn recentelijk opgeleverd.

Lees verder

Model Archiefverordening gemeenten geactualiseerd

Op 25 juli 2018 publiceerde de VNG in haar ledenbrief (Lbr. 18/044) de aangepaste modellen voor de gemeentelijke archiefverordening en de Beheerregeling informatiebeheer. Problematisch is de bepaling dat het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archieven bij de gemeentesecretaris kan worden belegd indien er geen gemeentearchivaris is.

Lees verder

Is blockchain bruikbaar in het informatiebeheer?

Onderzoeksorganisatie Gartner beschouwt blockchain als een technologie die op de lange termijn in tal van sectoren tot grote veranderingen zal leiden. Vooralsnog zijn de bitcoin en andere cryptomunten de twijfelachtige vaandeldragers van deze technologie. Kan de blockchaintechnologie wat gaan betekenen voor het informatiebeheer?

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer