Welkom bij VIND Informatiemanagement

VIND Informatiemanagement assisteert u bij het beheren, distribueren en archiveren van uw documenten en ondersteunt u bij dienstverlenende en interne processen van begin tot eind.

U bevindt zich op de website van het onderdeel dat voorheen bekend stond als eDocmanager. U vindt hier achtergrondinformatie, informerende artikelen en diverse praktische handvatten m.b.t. informatiebeheer en archivering.

Mocht u vragen hebben over deze website of over een van de andere onderdelen van VIND Informatiemanagement (e-learning, Model-DSP of eDocmanager) ga dan naar www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Van noodzetel tot archiefdepot

Gemeenten richten hun werkprocessen steeds meer digitaal in en produceren daardoor steeds minder papier. De vraag naar archiefruimte blijft evenwel onverminderd groot en neemt zelfs toe. Voor een buitenstaander is dit een niet te verklaren ontwikkeling, maar het is wel uit te leggen.

Lees verder

Sms, WhatsApp en de Wob

Op 20 maart deed de Raad van State een opmerkelijke uitspraak: werkgerelateerde appjes en sms-berichten van bestuurders en ambtenaren vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het maakt niet uit of daarbij een privéapparaat of een door de werkgever verstrekt apparaat is gebruikt. Organisaties moeten zich nu beraden op de consequenties van deze uitspraak.

Lees verder

Nieuwe boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens

De Staatscourant publiceerde op 14 maart 2019 de nieuwe Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019. Op gelijke datum gingen deze regels ook in werking. Op basis van deze beleidsregels wordt de hoogte van bestuurlijke boetes bepaald op het moment dat er sprake is van overtredingen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Lees verder

Bewaren van medische dossiers

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) wijzigt. Het belangrijkste aspect is de verlenging van de bewaartermijn van medische dossiers van 15 naar 20 jaar. Die termijn gaat in na het einde van de behandeling of het overlijden van de patiënt. De nieuwe termijn wijkt nog steeds erg af van die van 115 jaar voor de medische dossiers bij academische ziekenhuizen. Moet deze laatste termijn niet worden teruggedraaid?

Lees verder

De veranderende arbeidsmarkt voor DIV-medewerkers

Begin maart publiceerde NRC.nl een artikel over veranderingen in de werkgelegenheid van bepaalde beroepsgroepen door automatisering en digitalisering. Het onderzoek is uitgevoerd door DenkWerk, een onafhankelijke denktank over 'grote maatschappelijke vraagstukken'. Een conclusie, die ook DIV-medewerkers zich beter ter harte kunnen nemen, is dat als de Nederlandse werknemers hun digitale vaardigheden niet verbeteren over tien jaar de helft hun baan kwijt is.

Lees verder

Artikelen

Archiveren in de keten

Veel overheden in ons land voeren hun taken gezamenlijk uit op basis van gemeenschappelijke regelingen, via verbonden partijen en steeds vaker ook via private partijen. Recent onderzoek leert hoe de Archiefwet in deze samenwerkingsverbanden wordt nageleefd en wat er beter kan.

Lees verder

Archiefdiensten starten met eigen e-depots

In oktober 2018 schreef ik over decentrale overheden die via Regionaal Historische Centra op de e-depotdiensten van het Rijk wilden aansluiten. De minister van OCW stond dit niet toe en blokkeerde zo onder meer het voornemen van Zuid-Hollandse gemeenten om die aansluiting via het Noord-Hollands Archief (NHA) te realiseren. Het gevolg is dat nu alternatieven met private partijen worden verkend.

Lees verder

Digitaal bewaren archief gemeenteraad

Moeten besluitenlijsten van de gemeenteraad ook analoog bewaard worden? Moeten alle verslagen van de gemeenteraad bewaard worden? Regelmatig zijn er vragen over de archieven van gemeenteraden. Vragen die al speelden bij de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002, maar nog steeds worden gesteld.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer