Welkom bij VIND Informatiemanagement

VIND Informatiemanagement assisteert u bij het beheren, distribueren en archiveren van uw documenten en ondersteunt u bij dienstverlenende en interne processen van begin tot eind.

U bevindt zich op de website van het onderdeel dat voorheen bekend stond als eDocmanager. U vindt hier achtergrondinformatie, informerende artikelen en diverse praktische handvatten m.b.t. informatiebeheer en archivering.

Mocht u vragen hebben over deze website of over een van de andere onderdelen van VIND Informatiemanagement (e-learning, Model-DSP of eDocmanager) ga dan naar www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Medewerker weg, informatie weg

Medewerkers komen en gaan. Steeds minder medewerkers werken tientallen jaren bij een en dezelfde werkgever. Velen hoppen van baan naar baan of beginnen voor zichzelf. Het zijn vaak medewerkers die in meer of mindere mate zakelijke informatie creëren, verzamelen, opslaan, verspreiden, bewaren en/of verwijderen. Zij beschikken soms over een enorme hoeveelheid data en kennis. Wat gebeurt daarmee na hun vertrek?

Lees verder

AI bij selectie

Het is een van de leukste onderdelen van ons werk: selectie en waardering van informatie. Nog steeds is het mensenwerk: aan welke informatie kennen we welke waarde toe? Maar gebeurt dit wel altijd ter zake kundig en doordacht?

Lees verder

Actieve openbaarheid versus vernietiging

Steeds meer overheden gaan over tot het actief openbaar maken van informatie via hun website. Ze beperken zich daarbij allang niet meer tot de loketinformatie voor burgers en bedrijven, maar plaatsen beleidstukken, notulen van overlegorganen, regelgeving en resultaten van de taakuitvoering online. Ook de besluiten en documenten die behoren bij Wob-verzoeken zijn soms al online beschikbaar. Maar … moeten die zaken niet een keer vernietigd worden en kan dat wel als de website in zijn geheel gearchiveerd wordt?

Lees verder

Een nuttige cursus over archiefbeheer?

Er zijn nog veel papieren archieven te bewerken de komende jaren. Het inventariseren van een papieren archief en het gereedmaken ervan voor overbrenging vereist specifieke kennis. Waar haal je die vandaan als je zelf aan de slag wilt?

Lees verder

Van noodzetel tot archiefdepot

Gemeenten richten hun werkprocessen steeds meer digitaal in en produceren daardoor steeds minder papier. De vraag naar archiefruimte blijft evenwel onverminderd groot en neemt zelfs toe. Voor een buitenstaander is dit een niet te verklaren ontwikkeling, maar het is wel uit te leggen.

Lees verder

Artikelen

Archiveren in de keten

Veel overheden in ons land voeren hun taken gezamenlijk uit op basis van gemeenschappelijke regelingen, via verbonden partijen en steeds vaker ook via private partijen. Recent onderzoek leert hoe de Archiefwet in deze samenwerkingsverbanden wordt nageleefd en wat er beter kan.

Lees verder

Archiefdiensten starten met eigen e-depots

In oktober 2018 schreef ik over decentrale overheden die via Regionaal Historische Centra op de e-depotdiensten van het Rijk wilden aansluiten. De minister van OCW stond dit niet toe en blokkeerde zo onder meer het voornemen van Zuid-Hollandse gemeenten om die aansluiting via het Noord-Hollands Archief (NHA) te realiseren. Het gevolg is dat nu alternatieven met private partijen worden verkend.

Lees verder

Digitaal bewaren archief gemeenteraad

Moeten besluitenlijsten van de gemeenteraad ook analoog bewaard worden? Moeten alle verslagen van de gemeenteraad bewaard worden? Regelmatig zijn er vragen over de archieven van gemeenteraden. Vragen die al speelden bij de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002, maar nog steeds worden gesteld.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer