Opleidingenland (vervolg)

Schreef ik 15 september nog in mijn blog over de (papieren) ‘Special Opleidingen DIV’ van Od, valt die na anderhalf jaar, op 10 november, zomaar weer in de bus. Het oktober/november nummer van Od schenkt opnieuw aandacht aan vele opleidingen op het terrein van documentaire informatievoorziening. Wel een beetje jammer dat de gehele inleidende tekst nagenoeg hetzelfde is als die van vorig jaar, maar goed, daar kijken we maar even doorheen (mits je beide Od’s niet naast elkaar legt).

Opvallend is de toename van een aantal opleidingsinstituten en verschillende opleidingen en cursussen.  Een aantal nieuwkomers dus. Daarnaast zijn bekende opleiders ook deze keer weer van de partij. Gelukkig is er inmiddels ook wat differentiatie op inhoud. Zo richt de Bestuursacademie zich op Functioneel Beheer, richt de DIOR  Academy zich onder andere op proces- en projectmanagement (Prince2, Scrum Agile en Lean Six Sigma) en richten de Archiefschool (HvA) en SOD Next zich vooral op de meer traditionele opleidingen. Naast een aantal leergangen ook dit jaar weer veel korte cursussen. Ook daarvoor is en blijft de belangstelling groot.

Wat ook opvalt, is dat de kosten voor opleidingen enorm uiteen lopen. Zo is er bijvoorbeeld een opleiding TMLO van € 495,- bij SOD Next te vinden maar ook de opleiding Informatiemanagement en Bedrijfsvoering (post-HBO) bij IMF voor ‘slechts’ € 13.980,-. Overigens inhoudelijk en qua duur natuurlijk geheel niet vergelijkbaar. Veel opleidingen staan ook voor meerdere dagen vermeld met een vast bedrag. Wil je bijvoorbeeld de opleiding Medewerker Recordsmanager (MBO-niveau) volgen bij GO-opleidingen, dan ben je met € 4.345,- en 22 lesdagen nog geen € 200,- per dag kwijt. Belangrijk dus ook af en toe eens een opleiding inhoudelijk en qua prijs met elkaar te vergelijken.

Het WO- en HBO-niveau is sterk vertegenwoordigd. De Erasmus Academie, Hogeschool van Amsterdam (Archiefschool en MIC), Reinwardt Academie en Universiteit van Amsterdam springen er, met diverse bachelor- en masteropleidingen, op naam en inhoud sowieso al uit. Daarnaast ook veel losse cursussen op HBO-niveau. En dat is mooi! Het tilt het vak van (documentaire) informatievoorziening verder op niveau. Het geeft ook aan dat organisaties vooral op zoek zijn naar medewerkers met WO/HBO opleiding en ervaring. Het werkterrein en daarmee het vak is in de afgelopen jaren immers enorm veranderd.

Het merendeel van de opleidingsinstituten is gevestigd in de Randstad (Amsterdam, Den Haag, Voorburg, Noordwijk, Rotterdam). Hoewel opleidingen vaak wel op meerder locaties worden gegeven, zullen deelnemers aan de opleidingen toch regelmatig nog even moeten reizen. Maar voor een kwalitatief goede opleiding heb je dat er graag voor over.

Met dank aan Od, voor deze nieuwe uitgave en informatie, kom ik toch ook nog even terug op mijn oproep van vorige keer. Misschien volgende keer toch ook eens in dat ander jasje? Ik doel daarbij op de website waarover ik in mijn vorige blog begonnen ben. Een digitale versie van het mooie overzicht met diverse zoek- en vergelijkingsmogelijkheden.

In ieder geval is het binnen opleidingenland toch wat minder stil dan gedacht. Het vakgebied leeft, het opleidingsaanbod is breed en van niveau, het vak behoorlijk in beweging. Daar waar er vroeger alleen SOD-I, SOD-II en VVA was, is de wereld van opleidingen op het gebied van (documentaire) informatievoorziening enorm veranderd, veel uitgebreider en nog rijker geworden. Alle opleidingsinstituten heel veel succes gewenst de komende jaren! Ik doe graag met jullie mee.