Dag van de Digitale Duurzaamheid

Op 11 mei verzamelden zich in de Jaarbeurs in Utrecht zo'n 200 belangstellenden voor de Dag van de Digitale Duurzaamheid. Deze themadag werd voor de tweede maal georganiseerd door eSpecialisten, een adviesbureau gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van dienstverlening en digitalisering. De dag bestond uit een aantal plenaire en parallel sessies. Bij die laatste moest je natuurlijk een keuze maken waar je wilde aanschuiven. Er was genoeg te kiezen want het programma was gevarieerd. Het gehele programma staat hier.

In de eerste plenaire sessie warmde Kees Groeneveld van eSpecialisten de zaal op met een schets van de grote historische trends en te wijzen op het grote verschil met het verleden: de huidige grootschaligheid en de versnelling van de vernieuwingen. De volgende spreker, Hans Waalwijk, nuanceerde lekker eigenwijs dat beeld weer, door te wijzen op de overeenkomsten tussen de analoge en de digitale wereld. Dat deed hij aanschouwelijk door het tonen van filmfragmenten en het aanhalen van boektitels.

Als eerste parallelsessies had ik gekozen voor de e-depotvoorziening van de gemeente Gemert-Brakel en daarna substitutie bij de gemeente Steenwijkerland. In de eerste sessie werd een korte demo gegeven van het ingesten van scans in de e-depotvoorziening. Deze voorziening was de (cloud)oplossing Strongroom van het bedrijf DataMatters. De rest van de tijd ging op aan die oplossing, zodat het langs de rand van een verkoopverhaal scheerde. De workshop over substitutie bij de gemeente Steenwijkerland was verfrissend en werd enthousiast verteld, maar bracht niet helemaal wat ik had gehoopt. We staan nu zelf op het punt dat traject in te gaan en de vragen erover (aanpak, valkuilen, wat wel en niet vervangen, scoop) kwamen nauwelijks aan bod.

In de plenaire sessie na de midddagpauze werd een demo gegeven over het duurzaam waarmerken en valideren met behulp van blockchain-technologie. Een parallelsessie die ik die middag bezocht ging ook over blockchain: zaakgericht archiveren met behulp van die techniek. Blockchain is gedistribueerde opslag en verdeling over veel servers. Op die manier staat dezelfde informatie op veel plekken en controleert de chain of de informatie overal hetzelfde is. De check is op metagegevens van de zaak en is niet herleidbaar naar een individuele zaak of document (informatieveiligheid !). Van dat blockchain gaan we meer horen.

Het verhaal van het digitale depot van de Justitiële informatiedienst (JustiD) was zeer helder en uit de dagelijkse praktijk. Iedere justitiële dienst heeft een eigen archief, maar deze zijn voor onderdelen van de justitiële keten wel allemaal te raadplegen. Integriteit en bruikbaarheid van documenten zijn de peilers van het preservatiebeleid. Daarbij wordt integriteit gewaarborgd door fixity (check op wijzigingen gedurende de opslag) en het maken van back-ups; bruikbaarheid wordt gegarandeerd door conversie naar duurzame formaten. De uitdagingen liggen op de korte termijn bij preservatie van digitale handtekeningen, embedded bestanden en duurzame opslag van audio en video.

Een interessante dag: veel informatie en voorbeelden. En je komt, onvermijdelijk maar altijd leuk,  oude bekenden tegen. Volgend jaar staan er vast weer 200 man op de stoep.