Personeelsschaarste tussen bedrijfsvoering en ICT

Projectleiders en adviseurs informatievoorziening, informatiemanagers, records managers, functioneel beheerders, medewerkers digitaal informatiebeheer, informatiespecialisten, -analisten en -architecten, er is meer vraag naar dan aanbod op de arbeidsmarkt. Ofwel, er is niet alleen een personeelsschaarste binnen de ICT-sector. We kunnen constateren dat dit ook het geval is binnen het werkveld van informatiemanagement of wel tussen bedrijfsvoering en ICT.

De arbeidsmarkt trekt enorm aan. Ook met betrekking tot dit soort functies. En dan gaat het niet alleen om tijdelijke functies of detacheringplaatsen, maar zeker ook steeds meer om vast personeel.
In tijden van economische groei is er veel aandacht voor verdere verbetering van de bedrijfsvoering. In een steeds meer datagedreven economie staat informatiemanagement hoog op de agenda. Of  het nu gaat om digitaal gegevensbeheer, verdere optimalisatie en digitalisering van processen, de doorontwikkeling van zaakgericht werken, systeem(her)inrichting en/of systeemimplementaties, het is momenteel ‘booming business’. Het gevolg, er is een enorme behoefte aan extra personeel om dit alles voor elkaar te krijgen.

Zowel bij de overheid als binnen het bedrijfsleven (denk aan consultancy-, advies- en detacheringsbureaus) neemt de vraag alleen maar toe. Een paar weken geleden was ik, voor advieswerk en projectbegeleiding, in gesprek bij één van de grotere detacheringbureaus in Nederland. Daar werd mij verteld dat, naast eerder vermelde functies, ook proactieve en ervaren DIV-medewerkers (DIV staat in dit geval voor Digitale Informatie Voorziening), op dit moment met moeite te vinden zijn. Er is veel vraag naar en dat terwijl we enige jaren geleden nog dachten dat deze functie op termijn zou ophouden te bestaan. De papieren DIV-er is digitale DIV-er geworden en blijkt het opnieuw goed te doen op de arbeidsmarkt.

Nadrukkelijk is er, naast vakinhoudelijke kennis, aandacht voor essentiële competenties. Termen als resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend maar ook klantgerichtheid, samenwerken, kunnen plannen en organiseren komen in aanvragen en vacatures dan ook regelmatig voor. Kennis en kunde is belangrijk maar competenties evenzeer.

De behoefte aan jonge, enthousiaste medewerkers is enorm. Het succes van trainees binnen het vakgebied is mede daaraan te danken. Maar ook senioriteit is gewenst bij het managen van bijvoorbeeld grote projecten, zwaarder advieswerk of complexe verandertrajecten. Kortom binnen de gehele sector is er op alle werkniveaus behoefte aan extra capaciteit en kwaliteit.

Voor werkzoekenden en werknemers die vooruit willen, biedt deze situatie natuurlijk prima kansen. En niet alleen in de zin van extra vacatures. Denk ook aan een hoger salaris of betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Het dwingt organisaties immers na te denken over hoe goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers te bereiken, te werven en vooral ook vast te houden. Dat levert heel interessante condities op waar werknemers zeker van kunnen profiteren.

De maatschappij verandert onder invloed van digitalisering en datagebruik in een rap tempo. De inzet van goede informatieprofessionals en ICT-ers is daarbij, in continuïteit, cruciaal. De komende jaren zal er dan ook meer en meer vraag naar zijn. Er zullen nieuwe functies ontstaan en oude verdwijnen. Een ding is zeker, wie binnen het werkveld van informatiemanagement werkzaam is, heeft voorlopig heel veel te doen.