#durftevragen

Op het internet zijn veel plaatsen waar vakgenoten van gedachten wisselen en informatie delen over de vragen die we hebben en de leuke dingen die we meemaken. De een doet dat graag en gemakkelijk. Een ander leest mee en weer anderen laten het links liggen. Maar als je iets wilt weten is het internet een rijke vraagbaak.

Archiefwaardig

Als voorbeeld neem ik een vraag die onlangs op LinkedIn werd gesteld. Iemand die bezig is met de (verdere) invoering van zaakgericht werken vraagt haar netwerk aan welke eisen een applicatie moet voldoen om archiefwaardig te zijn?

Prima dat deze vraag wordt gesteld. Te vaak wordt klakkeloos aangenomen dat applicaties archiefwaardig zijn als ze voldoen aan de norm NEN 2082 (Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur) . Uit de reacties blijkt dat hier genuanceerd over wordt gedacht.

GIBIT

Een applicatie is archiefwaardig als hij voldoet aan de eisen die je eraan stelt. Een flinke verzameling eisen en wensen kun je terugvinden in de NEN 2082. Je kunt daar een keuze uit maken. Zo nodig schrap je eisen die voor jou niet van toepassing zijn, wijzig je eisen en/of voeg je eisen of wensen toe.

Uit de reacties op de voornoemde vraag kun je ook leren dat in de ‘Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen, Behorende bij GIBIT 2016 (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT, GIBIT’ (een uitgave van KING, het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) de NEN 2082 helemaal niet wordt genoemd. In de paragraaf over archivering wordt wel verwezen naar NEN-ISO 15489, NEN-ISO 23081 en selectielijsten. Dit document kende ik niet. Nu wel en ik vind het verrassend. En daarom ben ik blij dat de vraag naar de archiefwaardigheidseisen van een app is gesteld en dat er collega’s hebben gereageerd.

Daarom op deze plaats mijn oproep #durftevragen! Domme vragen bestaan niet en doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor mij.