Common Ground

Met Common Ground moet er een nieuwe gemeenschappelijke informatievoorziening voor gemeenten gaan komen. Alle gemeenten zullen op termijn betrokken raken bij Common Ground. Van gemeenten wordt verwacht dat zij voldoende kennis opdoen op dit gebied en daar tijdig mee beginnen.

Informatievoorziening anno nu

De huidige gemeentelijke informatievoorziening bestaat veelal uit meerdere applicaties ter ondersteuning van verschillende werkprocessen. Met deze applicaties worden gegevens verwerkt en lokaal beheerd. Ieder systeem is voorzien van een eigen database. Met gebruik van koppelingen wordt informatie tussen systemen uitgewisseld of gekopieerd. Er is zo een spaghetti van informatielijnen en dubbele gegevens ontstaan. Het geheel is bovendien vaak duur in ontwikkeling en onderhoud, en niet flexibel in gebruik.

Andere manier van werken

Common Ground gaat uit van een manier van werken waarbij applicaties gescheiden zijn van een informatielaag. Tussen de applicatielaag en de informatielaag bevindt zich een zogenoemde servicelaag. Binnen Common Ground is dit een belangrijke laag die de levering van data tussen applicatielaag en informatielaag regelt op basis van een gestandaardiseerd informatiemodel en met gebruik van application programming interfaces (API’s).

In Common Ground  werken gemeenten met hun eigen applicaties. Die moeten uiteraard wel kunnen aansluiten op de servicelaag. Alle informatie wordt enkelvoudig opgeslagen in de gemeenschappelijke informatielaag. Een gemeente met een applicatie maakt gebruik van deze informatie waarbij de regie wordt geregeld via de servicelaag. Autorisatie en logging van toegang tot de informatielaag gebeurt via deze laag. Ook doelbinding (denk aan de AVG) kan hiermee centraal worden afgedwongen.

Gemeentelijke gegevens worden dus niet langer meer gekoppeld tussen de eigen applicaties of gekopieerd uit landelijke voorzieningen. Ze worden enkelvoudig centraal ontsloten en gemuteerd in de informatielaag. Alleen een bronbeheerder kan deze gegevens wijzigen. Anderen kunnen deze gegevens wel raadplegen via de servicelaag, mits daartoe geautoriseerd. Deze manier van werken heeft dus ook op dat vlak grote gevolgen. Het betekent onder meer dat de verantwoordelijkheid voor correcte autorisatie decentraal wordt belegd en dat men moet vertrouwen op de informatie die elders beschikbaar is in de informatielaag.

Meer informatie?

Dit filmpje op YouTube legt uitstekend uit wat de verandering inhoudt en hoe de lagen werken ten opzichte van elkaar. Ook via de VNG en Pleio is er het nodige te vinden over Common Ground en de voortgang en ontwikkeling ervan. Verder is er nog veel meer te lezen in dit rapport.

Perspectief

Meerdere organisaties zijn momenteel al betrokken bij de ontwikkeling van Common Ground in opdracht van de Taskforce Samen Organiseren. Hoe het er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Momenteel wordt gewerkt aan een Proof of Concept (PoC), als eerste stap naar verdere groei en ontwikkeling van Common Ground. Langzaam zal er op deze manier, naast de bestaande informatievoorziening, een nieuwe omgeving ontstaan waarop te zijner tijd kan worden overgestapt.

Conclusie

Gaat Common Ground een grote verandering teweegbrengen? Ik denk het wel. Al is het alleen al in de traditionele wijze van omgaan met en beheer van informatie. Wetgeving, procedures, werkwijzen, functies eromheen, Common Ground gaat er zeker gevolgen voor hebben. Hoe precies? Ook dat zal een groeipad zijn.