Inspirerende publicaties informatiebeheer

Op het moment van schrijven ben ik negen weken thuis en probeer ik werk en gezin te combineren. Het voelt als jongleren en zo af en toe laat ik nog een bal vallen. Ik denk dat veel mensen dit gevoel wel herkennen. Des te groter is mijn waardering voor alles wat gewoon doorgaat en dit motiveert mij ook om mijn werk zo goed mogelijk te blijven doen. De afgelopen weken zag ik de ene inspirerende publicatie na de andere voorbijkomen. Ons vakgebied is volop in beweging!

Informatie Thuishouding
De eerste publicatie die ik voorbij zag komen was van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI). In een filmpje en webpagina wordt er aandacht gevraagd voor het juist omgaan met overheidsinformatie vanuit de thuissituatie met als titel Informatie Thuishouding. Een en ander bevat richtlijnen voor alle rijksambtenaren, maar ik denk dat deze ook zeker voor de medewerkers van decentrale overheden toepasbaar zijn.

Informatiehuishouding Rijk anno 2030
Vanuit het Future Lab, een van de projecten van het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI), is een doorkijk gegeven naar de informatiehuishouding van het Rijk in 2030. Welke ontwikkelingen worden er verwacht en welke informatiehuishouding past daarbij? Met tussenstappen is er een transitie beschreven naar een gewenste informatiehouding in 2030. Uitgebreid te lezen in dit document of te bekijken in deze animatie, te vinden onderaan het artikel van de link.

Nieuwe selectielijst
Op 6 mei publiceerde VNG de Handreiking gebruik Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen 2020. De handreiking is vrij compleet en geeft veel praktische tips voor het toepassen van de nieuwe selectielijst. Zowel de context van de selectielijst 2020 en de verschillen met 2017 en 2012 als een inhoudelijke toelichting maken het een handreiking die ik graag lees en toepas.

Grip op informatievoorziening
De meest recente publicatie is de ‘week van grip op informatievoorziening’ georganiseerd door VNG Realisatie in de week van 11 t/m 15 mei. De proeftuinen voor de Wet open overheid en het project Duurzaam Toegankelijk Op Orde (DTOO) bundelden hun krachten en gaven in webinars een update over hun resultaten tot dusver. Er zijn een aantal concepten waar feedback op gevraagd wordt. Alles in het teken van grip op informatievoorziening. De presentaties en documenten zijn terug te vinden op het KIA-platform.